Регистър на училищата

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, Град Садово - Прием

добре подготвени педагози садово

добре подготвени педагози садово, добро професионално училище садово, добро учебно заведение садово, иновативно и традиционно обучение садово, качествена професионална подготовка, качествена професионална подготовка садово, качествено обучение садово, квалифицирани педагози садово, най старата професионална гимназиа в българия, отлични преподаватели садово, професионална гимназия садово, професионално учебно заведение садово, професия агроеколог садово, различни извънкласни дейности садово, реномирано учебно заведение садово, селскостопанска гимназия, селскостопанска гимназия садово, специалност агроекология садово

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
Прием

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ извършва прием на ученици след завършено основно образование по следните специалности:

 


ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕПрофесия - АГРОЕКОЛОГ
Специалност - АГРОЕКОЛОГИЯСлед завършване на 12 клас учениците полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и трета степен на професионална квалификация.След успешно завършен 11 клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водачи на МПС категория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС категории В и Твк.

 

 

Професия - МОНТЬОР НАСЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
Специалност - МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

 

След завършване на 12 клас учениците полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и втора степен на професионална квалификация.След успешно завършен 11 клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водачи на МПС категория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС категории В и Твк.

 

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕПрофесия - МОНТЬОР НАСЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
Специалност - МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

 

 

След завършване на 12 клас учениците полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и втора степен на професионална квалификация.След успешно завършен 11 клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водачи на МПС категория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС категории В и Твк. Класирането за всички професии е по документи.

 

Класирането за всички професии е по документи.


Учениците се обучават 4 години.

 


Адрес: гр. Садово, бул. Дружба № 4
тел. 031182323 - канцелария

 

 

Контакти

Селскостопанска гимназия

Град Садово, Община Садово, бул. Дружба 4
Телефон: 031182323, 031182325, 031182326, 031182338
GSM: 0895462240
Факс: 031182323

Галерия

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ

Още Училища в Община Садово

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, Садово

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ е учено заведение в град Садово, бул. Дружба № 4. Първото професионално земеделско училище в България открито през 1883 година в рамките на тогавашна