Регистър на училищата

Профилирана гимназия Пейо Яворов, Град Петрич

авторитетно училище петрич

авторитетно училище петрич, високото качество на подготовка перич, водещо учебно заведение петрич, гимназия пейо яворов петрич, добро образувание петрич, добро учебно заведение петрич, елитно стредно училище в петрич, извор на знание петрич, извън класни занмиания петрич, качествено образование петрич, качествено обучение петрич, квалифицирани педагози петрич, културно образователен център петрич, огнище на национални традиции петрич, отлични педагози петрич, отлични подготовка петрич, пг пейо яворов петрич, пг петрич, предпочитано училище петрич, препоръчано училище горна петрич, профилирана гимназия пейо яворов, профилирана гимназия пейо яворов петрич, профилирана гимназия петрич, светилище на просвещението петрич, съвременно училище петрич, училище с богата история петрич, училище с традиции петрич

Профилирана гимназия Пейо Яворов
Информация

Профилирана гимназия Пейо Яворов, гр. ПетричПрофилирана гимназия Пейо Яворов, гр. Петрич е елитно учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.


Гимназията ревностно пази и съхранява своята история на създаване и развитие. С всеотдайност и упоритост гради своя авторитет и върви напред, утвърждавайки се като сериозен методически център с една обща цел да предостави на възпитаниците си добро образование.


Важен фактор за формиране и развитие на ценностната система на учениците, след семейството стои училището. Българите високо ценят образованието и се стремят децата им да обикнат книгата и училището. Затова в своята дълогодишна история, ПГ Пейо Яворов се стреми да обучава, възпитава и формира богата ценностна система у подрастващите.

 

Гимназията е наследник на бившата Солунска гимназия Св. Св. Кирил и Методий, която винаги е била средище на духовна изява и културно - образователен център за интелектуалният елит на града и общината.


През годините учебното заведние неколкократно промяна своя статут. От 1923 до 1936/37 год. е Смесена реална гимназия. С разкриването на осми клас през 1938 год. преминава в пълна и приема за свои патрон името на големия български поет Пейо Крачолов Яворов.


През 1949/1950 год. учебното заведение е преобразувано в Първо единно смесено училище Пейо Яворов. В периода 1958/59 год. отново е със статут на Смесена гимназия Пейо Яворов, а от учебната 1959/60 година е Политехническа гимназия Пейо Яворов.


През 80-те години на XX-ти век статутът на Гимназията отново е променен и вече е ЕСПУ Пейо Яворов, впоследствие СОУ Пейо Яворов, а от 1997 год. отново е преобразувана в Гимназия Пейо Яворов.


В цялостната си дейност Гимназията се ръководи от амбициозна програма и стратегия за развитие. Утвърждава като елитно училище със здрави и трайни традиции и водеща образователна институция за цялата Благоевградска област.


Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на ПГ Пейо Яворов - черти, които градят авторитета и ролята и в духовният живот на област Благоевград в продължение на дълги години.


Посредством своите постижения елитното училище успешно се конкурира със сродните гимназии от други градове, което се доказва с резултатите от олимпиади, конкурси и състезания, на които се представят достойно и печелят призови места.


Висок процент от възпитаниците на Гимназаията продължават образованието си във висши учебни заведения. Голяма част от завършилите ПГ Пейо Яворов намират признание и реализация в чуждестранни университети.


Да си завършил Гимназията в град Петрич и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.


Директор на ПГ Пейо Яворов е г-жа Кристина Касабова.

 

 

Контакти

Профилирана гимназия Пейо Яворов

Град Петрич, Община Петрич, ул. Яне Сандански 31
Телефон: 074522284, 074561746
GSM: 0893358105
Интернет сайт: gimnaziapetrich.com

Галерия

Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов
Профилирана гимназия Пейо Яворов

Още Училища в Град Петрич

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, Петрич

Общински детски комплекс - Петрич е открит през есента на 1994 година и се помещава в Младежки дом на града. Правоприемник на Центъра за работа с деца и Ученическата спортна школа.

Още Училища в Община Петрич

Профилирана гимназия Пейо Яворов

Профилирана гимназия Пейо Яворов, Петрич

Профилирана гимназия Пейо Яворов, гр. Петрич е елитно учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа н