Регистър на училищата

ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, Град Русе - Класове

european projects русе

european projects русе, детска лятна академия русе, паралелки с чужди езици русе, подготвителен клас русе, почасово гледане на деца русе, природоматематическа програма русе, профилирано соу в русе, пчсоу леонардо да винчи русе, първо частно соу русе, ранно чуждоезиково обучение русе, русе, стаж в училища от англия, стаж в училища от германия, стаж в училища от сащ, технологичен профил русе, училище да винчи русе, училище леонардо да винчи русе, целогодишни школи и курсове, целогодишни школи и курсове русе, частно соу русе, частно соу с английски русе, частно соу с чужди езици русе, частно училище леонардно да винчи, чуждоезиков профил русе, чуждоезикова паралелка русе, широка природоматематическа програма

ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Класове

Подготвителен клас – приемат се 2 подготвителни клас – 5-годишни и 6-годишни деца.
Обучението се провежда в малки групи до 8 деца по програма, одобрена от МОМН.
Преподавателите, работещи с децата, са висококвалифицирани педагози и специалисти с дългогодишен опит в сферата си на дейност.


Учебната програма е организирана по график и започва сутрин от 08:00 часа и продължава до 15:00 часа. Допълнителните занимания се провеждат в часовете от 15:30 до 17:00 часа – английски език, компютри, работа по проекти, танци, спорт, музика.


Начално училище 1-4 клас – при обучението на тези ученици се цели изграждането на необходимите умения, децата да се справят самостоятелно с учебните си задачи, цели се още трайно усвояване на знания и развитие на таланта на всеки ученик.


Учебният процес протича при осигурени спокойна и творческа атмосфера и среда, без стрес и насилие.


Основно училище 5-7 клас – от 5 клас учениците изучават и втори чужд език – немски или руски.Обучението на учениците вече се определя като конкурентно. Критериите за контрол и оценка са по-високи. Методите и техниките на обучение и преподаване са разнообразни. Връзката между отделните учебни дисциплини е вече по-тясна, а усвояването на учебния минимум е задължително. При успех под 4,50 ученикът преминава на индивидуална работа до преодоляване на проблема.


В края на всеки срок и учебна година се провеждат директорски тестове.


С изявените ученици се работи индивидуално. Прилагат се съвременни технически средства както при обучението, така и при самостоятелната работа на учениците.


Профилирана гимназия 8-12 клас


Чуждоезиков профил – предназначен е за учениците с интереси и изявени възможности в хуманитарните науки. Учениците, завършили този профил овладяват английски, немски, испански език, получават необходимата подготовка за успешно представяне в университетите у нас и зад граница с хуманитарна насоченост – право, филология, изкуства, история, археология, реклама и много други.


Технологичен профил – предназначен е за ученици с интереси и изявени възможности в областта на природо-математическите науки. Децата са овладели английски и немски език и имат нужната подготовка по информационни технологии, бизнес администрация, математика, за да продължат своето образование в тези области, природните и инженерни науки.


ПЧСУ Леонардо да Винчи, Русе предоставя възможност на учениците си, след завършен 10 клас, показали високи резултати, да стажуват в партньорски училища от САЩ, Англия и Германия.

Контакти

Къща Георгиеви

Град Русе, Община Русе, феникс 2а
GSM: 0882877526, 0878845468
Интернет сайт: www.psleonardo.com

Галерия

ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Още Училища в Град Русе

Основно училище Тома Кърджиев

Основно училище Тома Кърджиев, Русе

Основно училище Тома Кърджиев, Русе е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното,

Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин

Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин, Русе

Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин, град Русе отваря врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещет

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ, Русе

„Васил Априлов” е основно училище, в което се обучават ученици от първи до осми клас. Учебният процес се провежда на една смяна. Учебното заведение е с общинско финансиране. Основ