Регистър на училищата

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Костинброд

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - Костинброд е основано през 1876 година.

 

От учебната 1991/92 година е разкрита паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство. Обучението е от първи до осми клас и е насочено в две направления - изящно изкуство, приложно изкуство и дизайн. Осъществява се от квалифицирани преподаватели, завършили Художествена академия. В първи клас учениците се приемат след конкурс, а в следващите класове чрез приравнителни изпити.

 

Първо основно училище Васил Левски - Костинброд е с курс на обучение от първи до осми клас.

 

В училището децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваюа иновативни и традиционни методи.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

ОУ Васил Левски се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

ОУ Васил Левски предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности.

 

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

По времето на своето съществуване ОУ Васил Левски е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.

 

През всичките тези години учебното заведение е извор на знание, на сила и красота, съхранило миналото, живеещо в настоящето и чертаещо бъдещето.

 

Контакти

Първо основно училище Васил Левски

Град Костинброд, Община Костинброд, ул. Стара планина 1
Телефон: 072166110, 072166111, 072166112
Интернет сайт: 1ouvlevski-kbrod.hit.bg

Галерия

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Още Училища в Град Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява ред

Още Училища в Община Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Св. Георги Победоносец, Костинброд е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява ред