Регистър на училищата

ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, Град Варна

Галерия

ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
Информация

ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Училище Димчо Дебелянов е открито през 1958/1959 година. Половин век то съхранява своите традиции и се утвърждава сред училищата в града. Носител е на орден  Кирил и Методий- трета степен.
През 1993 година основно училище Димчо Дебелянов е преобразувано в средно общообразователно с ранно чуждо езиково обучение от първи клас - руски и английски език,а от учебната 2001/2002година в училището е въведено и профилирано обучение по два профила - Пиродоматематически и Технологичен.
    Изминалата 2008/2009 година беше юбилейна за училището - то навърши своя ПОЛОВИН ВЕК.
    През учебната 2009/2010 година в училището се обучават над осемстотин ученика и двадесет деца в предучилищна подготвителна група. От тях петстотин тридесет и осем са на дневна форма на обучение, двеста тридесет и две вечерна форма, тридесет и пет на самостоятелна и три на индивидуална форма.    
     В момента за първокласниците се предлага ранно чуждоезиково обучение по  Английски език и ранно компютърно обучение по Информационни технологии.  
   На ниво гимназиален етап, в училището има сформирани 4 паралелки Природоматематически профил с профилиращи предмети Биология и Химия, и 3 паралелки Технологичен профил с профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии.
   В резултат на добрата организация на учебния процес и високата квалификация на педагогическия колектив над 80 % от завършващите VII клас ученици постъпват в езикови и профилирани гимназии, а над 60 % от завършилите XII клас ученици продължават обучението си във ВУЗ.
  СОУ Димчо Дебелянов осигурява сериозна, задълбочена и съобразена с изискванията за съвременно обучение подготовка на всеки, който пожелае да продължи обучението си в него.

Контакти

ПЪРВО СОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Град Варна, Община Варна, ул. Русе 2
Телефон: 052613602
GSM: 052613599
Факс: 052612964
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Варна