Регистър на училищата

Училища в Радомирци, Община Червен бряг

Училища в Село Радомирци

Училища в Радомирци, Община Червен бряг

Училища в Община Червен бряг

Търговска гимназия Васил Априлов

Търговска гимназия Васил Априлов, Червен бряг

ТГ Васил Априлов, Червен бряг е открита през 1921 година със Заповед, издадена от Министерството на търговията, промишлеността и труда. Тогава учебното заведение носи наименование Нисше училище