Регистър на училищата

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Град Велико Търново - Грижа за децата

биофийдбек и сензорни терапевти велико търново

биофийдбек и сензорни терапевти велико търново, интегриране на децата с различия велико търново, квалифицирани педагогически специалисти, методически дейности велико търново, педагогически дейности велико търново, педагози на деца с езиково говорни нарушения, педагози на деца със зрителни затруднения, приобщаващо образование велико търново, работещ център дарявайки вярва и надежда, регионален център за подкрепа велико търновоно, ресурсни учители велико търново, ресурсни учители психолози и опитни педагози, рцпппо велико търново, център даряващ любов топлина и надежда, център за подкрепа на приобщаващо образование, център за приобщаващо образование велико търново

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Грижа за децата

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Велико Търново

 

Наричаме ги обобщено - деца и ученици със специални образователни потребности, но знаете ли кои са те. Те са по-самотни, по-тъжни, по-добри, по-учзвими, но и по-можещи!

 

Те са голяма част от нашия живот, понякога по-лошо облечени, по-гладни, но жадуващи за внимание и обич.

 

За тях полагат грижи:

 

Ресурсни учители

 

В различните учебни и детски заведеня на област Велико Търново с децата и учениците със специални образователни потребности задължително работят ресурсни учители.
При липса на такъв, изискват този специалист от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца.

 

Психолози

 

Психолозите работят с деца и ученици със специални образователни потребности по места - в учебни и детски заведеня в областта. Ако не са част от съответния педагогически колектив, могат да бъдат предоставени от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или от друга институция, лицензирана да предоставя социални услуги на деца. При необходимост психологът може да работи и със съучениците на децата с увреждания.

 

Логопеди

 

Основна цел на логопедичната дейност е да проучва, диагностицира, коригира и подпомага децата с езиково-говорни нарушения за адаптирането им към социалните и културни позиции в обществото. В заниманията си логопедът целенасочено и ефективно прилага научнообосновани и практически проверени методи за профилактика и преодоляване на речевите отклонения.
Задачите на педагога на деца с езиково-говорни нарушения са:

 

  • да открива и диагностицира деца и ученици с езиково-говорни и комуникативни нарушения в по-ранен етап от развитието им;

 

  • да анализира структурата на отделните речеви нарушения при деца и ученици със специални образователни потребности и влиянието им върху общото психично развитие и социална интеграция;

 

  • да изработва методи и похвати за корекция на езиково-говорните нарушения, съобразени с индивидуалните умения, потребности и интереси на всяко дете и ученик със специални образователни потребности.

 

 

Учител на деца с нарушено зрение

 

Учениците със затруднено зрение се подпомагат от специалния педагог по общообразователните предмети на брайлов или на уголемен шрифт – в зависимост от зрителните им затруднения. Провеждат се и занятия по предметите брайлово ограмотяване, полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане.

 

Сензорен терапевт

 

При сензорно-интегративната терапия в специално подготвена за целта среда на детето се дава възможност да трупа богат сетивен опит, който то осмисля, като се акцентира на вестибуларния, проприоцептивния и тактилния опит. С помощта на терапевта детето стига до успех, който от своя страна развива самочувствието и самостоятелността му. Това е необходимо, за да се постигне оптимална мотивация, водеща от своя страна до подобряване на учебните резултати. Терапията е съобразена с индивидуалните възможности на всяко дете и е ориентирана към неговите потребности.

 

 

Контакти

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Град Велико Търново, Община Велико Търново, ул. Мармарлийска № 26
Телефон: 062603312
Интернет сайт: regionalencentar-vt.com

Галерия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Още Училища в Град Велико Търново

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ, Велико Търново

Учебното заведение е открито на 15.09.1964 година като ПТУ по Радиотехника Ал.Ст.Попов. Целта на обучението в училището е обучението на висококвалифицирани изпълнителски кадри за нуждите на Радиозавод

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски, Велико Търново

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски, гр. Велико Търново, е специално училище за деца със специални образователни потребности. В учебното заведение се обуч

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Велико Търново

ХГ Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново е най-старото учебно заведение на територията на град Велико Търново. Профилираната подготовка е по направления: Право и Журналистика. ХГ&n