Регистър на училищата

СЕДМО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ИЛЬО ВОЙВОДА, Град Кюстендил

СЕДМО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ИЛЬО ВОЙВОДА
Информация

СЕДМО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ИЛЬО ВОЙВОДА

Основно училище Ильо Войвода се намира в град Кюстендил, ул. Кокиче 7.

 

За първи път училищният звънец събира своите възпитаници през 1989 година.

 

През 1992 година патрон на училището става легендарният кюстендилски хайдутин Ильо войвода.

 

Днес учебното заведение разполага с богата материална база в два учебни корпуса със двадесет класни стаи, пет занимални, кабинети по биология, химия, музика и компютърен кабинет. За спортуване са налични три спортни площадки и два физкултурни салона.

 

Обучението на учениците  се провежда в уютни класни стаи и добре оборудвани кабинети.

 

В Основно училище Ильо Войвода се обучават двеста и седемдесет ученици от първи до осми клас, разпределени в тринадесет паралелки.

 

През учебната 2007/2008 година е въведена ученическа униформа с емблема на училището, която бе представена на национално изложение.

 

През учебната 2008/2009 година в училището е въведена целодневна форма на обучение за учениците от първи до четвърти клас. Във връзка с целодневната организация на учебния ден е осигурено столово хранене.

 

През 2008 година бе обновена част от училищната база и така се създадоха условия за развитие на богата извънкласна дейност. Изградени са кътове за занимания по интереси, за отдих и провеждане на разнообразни извънкласни дейности.

 

Използваните интерактивни методи в работата с учениците повишават интереса им към ОВП и техните постижения.

 

Учениците печелят призови места в общински, областни и зонални етапи на ученическите спортни игри - тенис на маса, футбол, шах и баскетбол.

 

Училищният отбор по гражданска защита ежегодно представя област Кюстендил в републиканските състезания. Печелят първи места в олимпиади,  общински и национални конкурси.

 

ОУ Ильо войвода работи в тясно сътрудничество с всички обществени институции и организации, имащи отношение към обучението и възпитанието на децата.

 

Контакти

СЕДМО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ИЛЬО ВОЙВОДА

Град Кюстендил, Община Кюстендил, ул. Кокиче 7
Телефон: 078520278, 078987778

Още Училища в Град Кюстендил