Регистър на училищата

Училища в Смолян, Община Смолян

Училища в Град Смолян

Училища в Смолян, Община Смолян

Регистър на училищата

ПГТ, Смолян

ПГ по туризъм е професионална гимназия с държавно финансиране.Има една смяна - само сутрин.

Училища в Община Смолян