Регистър на училищата

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА, Град Сливен

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА
Информация

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА

През 1964 година към Затвора в град Сливен са открити четири паралелки среден курс, които са филиал на СВУ Димитър Полянов. От учебната 1966/1967 година училището става техникум филиал на ТЕТ  Мария Кюри. През 1968 година за патрон се утвърждава името на сливенската просветна деятелка и общественичка Аргира Жечкова. От1985 година, Вечерното основно училище прераства в Единно средно политехническо училище от полуинтернатен тип с професионална насоченост, оператор в шевното производство. През учебната 1988/1989 година Вечерно ЕСПУ от първи до единадесети клас към затвора в Сливен се трансформира във вечерно Средно професионално - техническо училище от полуинтернатен тип с отдел на ПТУ от четвърти до осми клас и начален курс от първи до четвърти клас. През 2003 година, СПТУ е трансформирано във Вечерно професионално училище, каквото е до момента.

Контакти

Вечерно професионално училище Аргира Жечкова

Град Сливен, Община Сливен, Затвора - Сливен, ул. Ст. Караджа №2А
Телефон: 044624672
Факс: 0894424522
Интернет сайт: prisonschool-bg.com

Галерия

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА

Още Училища в Град Сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен, Сливен

В град Сливен има две звена на Технически университет – София - Инженерно-педагогически факултет (ИПФ) и Колеж. Инженерно-педагогическият факултет е създаден през 1986 г. като факултет

Средно училище Хаджи Мина Пашов

Средно училище Хаджи Мина Пашов, Сливен

Средно училище Хаджи Мина Пашов е учебно заведение със 126-годишна история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Заема централно място я културния живот на гр

Професионална гимназия по механотехника

Професионална гимназия по механотехника, Сливен

Професионална гимназия по механотехника, Сливен е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало от далечната 1959 година като Механоте

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН, Сливен

Осмо Oсновно училище Юрий Гагарин е основано през 1972 година със седалище град Сливен. Новата сграда е открита 8 ОУ Юрий Гагарин е открита през 1973 година. През 1981 година учебното заведение прерас

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Сливен

Подхождайки с много любов, търпение, професионализъм и уважение към личността на детето, ние се грижим за неговото пълноценно физическо и духовно израстване. Децата са надеждата на идващото утре и сми