Регистър на училищата

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА, Град Сливен

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА
Информация

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА

През 1964 година към Затвора в град Сливен са открити четири паралелки среден курс, които са филиал на СВУ Димитър Полянов. От учебната 1966/1967 година училището става техникум филиал на ТЕТ  Мария Кюри. През 1968 година за патрон се утвърждава името на сливенската просветна деятелка и общественичка Аргира Жечкова. От1985 година, Вечерното основно училище прераства в Единно средно политехническо училище от полуинтернатен тип с професионална насоченост, оператор в шевното производство. През учебната 1988/1989 година Вечерно ЕСПУ от първи до единадесети клас към затвора в Сливен се трансформира във вечерно Средно професионално - техническо училище от полуинтернатен тип с отдел на ПТУ от четвърти до осми клас и начален курс от първи до четвърти клас. През 2003 година, СПТУ е трансформирано във Вечерно професионално училище, каквото е до момента.

Контакти

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА

Град Сливен, Община Сливен, Затвора - Сливен, ул. Ст. Караджа №2А
Телефон: 044624672
Факс: 0894424522
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Сливен