Регистър на училищата

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Крумовград

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

     СОУ „Васил Левски” е училище с над деветдесет и пет годишна история, наследник на първото българско училище в Крумовград. През дългогодишната си история то се утвърждава като водещо в региона и страната със своите традиции в областта на образованието и със своята гъвкава стратегия, съответстваща на реалните измерения на регионално, национално и европейско ниво.

   В училището се обучават и възпитават 967 ученици, сформирани са   41 паралелки. В СОУ”Васил Левски” е създадена система за организация на всички видове дейности, за съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Стратегически силни стъпки са направени и в областта на планирането на цялостната дейност в училището.

   Училището е осигурено с висококвалифицирани кадри, което е показател и за добрите резултати в подготовката на учениците, които са конкурентноспособни както на пазара на образованието у нас, така и на пазара на труда. От години училището се съобразява с желанието на учениците и възможностите на педагогическия персонал и разкрива профилирани паралелки с изучаване на чужди езици /английски, немски, френски/, математика, информационни технологии и др.

   Отчитайки факта, че живеем в слабо развит в икономическо отношение пограничен район, ние насочваме нашите усилия предимно към изграждане на личности, можещи и знаещи, способни да се реализират пълноценно в новите икономически реалности.

Контакти

Средно общообразователно училище Васил Левски

Град Крумовград, Община Крумовград, ул. Свобода №1
Телефон: 036417455
GSM: 036417753, 036417464
Факс: 0878369473, 036417175
Интернет сайт: www.sou-kg.org/default.aspx

Галерия

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Още Училища в Община Крумовград