Регистър на училищата

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Крумовград

Галерия

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

     СОУ „Васил Левски” е училище с над деветдесет и пет годишна история, наследник на първото българско училище в Крумовград. През дългогодишната си история то се утвърждава като водещо в региона и страната със своите традиции в областта на образованието и със своята гъвкава стратегия, съответстваща на реалните измерения на регионално, национално и европейско ниво.

   В училището се обучават и възпитават 967 ученици, сформирани са   41 паралелки. В СОУ”Васил Левски” е създадена система за организация на всички видове дейности, за съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Стратегически силни стъпки са направени и в областта на планирането на цялостната дейност в училището.

   Училището е осигурено с висококвалифицирани кадри, което е показател и за добрите резултати в подготовката на учениците, които са конкурентноспособни както на пазара на образованието у нас, така и на пазара на труда. От години училището се съобразява с желанието на учениците и възможностите на педагогическия персонал и разкрива профилирани паралелки с изучаване на чужди езици /английски, немски, френски/, математика, информационни технологии и др.

   Отчитайки факта, че живеем в слабо развит в икономическо отношение пограничен район, ние насочваме нашите усилия предимно към изграждане на личности, можещи и знаещи, способни да се реализират пълноценно в новите икономически реалности.

Контакти

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Град Крумовград, Община Крумовград, ул. Свобода №1
Телефон: 036417455
GSM: 036417753, 036417464
Факс: 0878369473, 036417175
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Крумовград