Регистър на училищата

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ, Град Ветово

соу васил левски с пп ветово

соу васил левски с пп ветово, ветово, соу васил левски ветово, училище с професионални паралелки, училище ветово, средно училище ветово

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ
Информация

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С ПП

СОУ Васил Левски с ПП, Ветово е създадено през 1885 година като обучението се води в стара сграда, която изгаря през 1900 година.

 

През 1901 година е построено ново училище, а през 1912 започва строежа на ново сграда, която е завършена през 1913 год. 


Прогимназиалното образование се открива във Вятово през учебната 1920/1921 год.


През 1938 година във Вятово е разкрито земеделско училище с 2-годишен курс на обучение.


През 1948 година тук е разкрита първата предучилищна група във Вятово


През учебната 1953/54 година началното училище "Хр. Г. Данов" и прогимназията "Васил Левски" се сливат в едно НОУ "Васил Левски". А през 1966 година към тях преминава и началното училище “Христо Ботев”. 


1994 година започва прием в професионални паралелки, като по този начин училището се обособява като Средно общообразователно училище Васил Левски с професионални паралелки, Ветово и обучение на ученици до ХІ клас.


С помощта на фирма "Каолин" през 2005 година е утвърдена нова паралелка със специалност "Обогатяване на полезни изкопаеми", като фирмата помага за материалната база на училището, социално-битовото осигуряване, транспорта, учебниците, помагалата и други.

Контакти

Средно общообразователно училище Васил Левски с професионални паралелки

Град Ветово, Община Ветово, ул. Васил Левски 1
Телефон: 081612004

Галерия

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

Още Училища в Община Ветово

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ, Ветово

СОУ Васил Левски с ПП, Ветово е създадено през 1885 година като обучението се води в стара сграда, която изгаря през 1900 година. През 1901 година е построено ново училище, а през 1912 з