Регистър на училищата

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ, Град Добрич

средни училища добрич

средни училища добрич, средно училище в добрич, училища добрич

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
Информация

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ

СОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“- ГРАД ДОБРИЧ е училище с 25-годишна история. В него се обучават ученици от 6 до 18-годишна възраст, разпределени в една предучилищна група и паралелки от I до ХII клас.

 

 

 

Приоритети:

  • Качествено образование, съизмеримо с европейските стандарти;
  • Езиково-комуникативни компетенции на роден и чужд език/английски, немски, руски/;
  • Компютърни и дигитални умения;
  • Развитие на способностите чрез музика, танци, спорт, изобразително изкуство.

 

Училището разполага със съвременна материално-техническа база: 4-етажна сграда с 27 класни стаи, 3 компютърни кабинета, зала за презентации, училищна библиотека, 1 игротека за децата от предучилищната група, медицински кабинет, логопедичен кабинет, ресурсен кабинет, 3 кабинета на педагогически съветници и психолог, 2 физкултурни салона, футболно, баскетболно и волейболно игрище, фитнес зала, трапезария.
Девизът ни: „Да направим заедно света по-добър и по-красив е познат както на многобройните ни партньори от страната, така и на повече от 35 европейски училища, с които сме реализирали вече 11 международни проекта по програма „Коменски“.
Като част от екипите по различните европейски проекти нашите ученици имат възможност да добият не само нови знания за различните култури, но и да подобрят езиковите си компетенции, да се запознаят и общуват със свои връстници от Финландия, Испания, Италия, Франция, Англия, Румъния, Полша, Чехия, Словения, Португалия, Турция, Естония, Шотландия и Унгария.
„Граждани сега!”. Това е мотото, което стимулира нашия екип години наред да изгражда у своите възпитаници не само добра образователна подготовка, но и да формира личности, способни да отговарят на все по-нарастващите изисквания на гражданското общество. Екипът на СОУ “Димитър Талев” е осъзнал призванието си да направи всичко възможно, за да станат децата ни силни и самостоятелни личности, умеещи да ценят мнението на другия, склонни към съгласувано действие, толерантно и партньорско поведение – качества, които са особено необходими на гражданина на XXI век.
Създаден е „Модел на загрижена общност” за резултатно и целенасочено партньорство със семействата на талевските възпитаници. В центъра на педагогическата дейност стои всяко дете с неговите специфични потребности и уникалност.
Свободният творчески дух и атмосферата в училището, незабравимите емоции на многобройните инициативи и тържества превръщат формирането на умения и ценности в неповторимо преживяване за всички талевци.
В СОУ „Димитър Талев“ активна дейност развива Училищното настоятелство. Благодарение на своя възрожденски дух, на отличната координация с училищното ръководство и високо квалифицирания преподавателски състав то осъществява многобройни инициативи, с които подпомага както обогатяването на МТБ, така и учебно-възпитателната работа.
За близостта между учители и ученици и работата в екип допринасят уникалният училищен интериор, приятната обстановка в класните стаи и модерната компютърна, телевизионна и видеотехника, осигурени със съвместните усилия на служителите, родителската общност и Училищното настоятелство, с помощта на което тази година спечелихме нов международен проект по секторна програма „Грюндвиг“.
Ние, в СОУ „Димитър Талев”, сме убедени, че просторът на фантазиите и мечтите може да намери конкретни измерения сега, защото знаем как наистина светът може да стане по-добър и по-красив!

Контакти

Средно общообразователно училище Димитър Талев

Град Добрич, Община Добрич-град, Ул.Генерал Георги Попов № 16
Факс: 058690391
Интернет сайт: www.sou-dtalev.info

Галерия

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ
СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ

Още Училища в Град Добрич