Регистър на училищата

СОУ ИВАН ВАЗОВ, Град Вършец

Галерия

СОУ ИВАН ВАЗОВ
СОУ ИВАН ВАЗОВ
СОУ ИВАН ВАЗОВ
СОУ ИВАН ВАЗОВ

СОУ ИВАН ВАЗОВ
Информация

СОУ ИВАН ВАЗОВ

СОУ Иван Вазов е приемник на гимназия в с. Вършец. През 1945/1946 г. в гимназията се създава духова музика под ръководството на тогавашния учител по музика – Радослав Спасов. През 1959 г. училището става Единно средно политехническо училище от І до ХІ клас. Днес училището е средищно за община Вършец. В него се обучават около 600 ученика от І до ХІІ клас – в дневна и самостоятелна форма на обучение.
Възможностите, които се предлагат за обучение са:
 От  І до ІV клас учениците се обучават в общообразователни паралелки.
След VІІ клас се предлагат профилите:
- Чуждоезиков – английски език, с втори чужд език руски
- Природоматематически – информационни технологии, с английски език.
След VІІІ клас се предлага обучение в профил Технологичен – Туризъм.
В резултат от работата по различни проекти към училището са разкрити оранжерия, шивашко ателие, фитнес зала и компютърен кабинет.
Преподавателският състав е високо квалифициран, под умелото му ръководство учениците заемат първи места на национални форуми – конференции, състезания по физика, химия, живопис, литературни конкурси и други.

Контакти

СОУ ИВАН ВАЗОВ

Град Вършец, Община Вършец, ул. Цар Иван Асен II, 19
Телефон: 095272057
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Вършец

Още Училища в Община Вършец

СОУ ИВАН ВАЗОВ

СОУ ИВАН ВАЗОВ, Вършец

СОУ Иван Вазов е приемник на гимназия в с. Вършец. През 1945/1946 г. в гимназията се създава духова музика под ръководството на тогавашния учител по музика – Радослав Спасов. През 1959 г. училищ