Регистър на училищата

СОУ ИВАН ВАЗОВ, Град Вършец

СОУ ИВАН ВАЗОВ
Информация

СОУ ИВАН ВАЗОВ

СОУ Иван Вазов е приемник на гимназия в с. Вършец. През 1945/1946 г. в гимназията се създава духова музика под ръководството на тогавашния учител по музика – Радослав Спасов. През 1959 г. училището става Единно средно политехническо училище от І до ХІ клас. Днес училището е средищно за община Вършец. В него се обучават около 600 ученика от І до ХІІ клас – в дневна и самостоятелна форма на обучение.
Възможностите, които се предлагат за обучение са:
 От  І до ІV клас учениците се обучават в общообразователни паралелки.
След VІІ клас се предлагат профилите:
- Чуждоезиков – английски език, с втори чужд език руски
- Природоматематически – информационни технологии, с английски език.
След VІІІ клас се предлага обучение в профил Технологичен – Туризъм.
В резултат от работата по различни проекти към училището са разкрити оранжерия, шивашко ателие, фитнес зала и компютърен кабинет.
Преподавателският състав е високо квалифициран, под умелото му ръководство учениците заемат първи места на национални форуми – конференции, състезания по физика, химия, живопис, литературни конкурси и други.

Контакти

СОУ ИВАН ВАЗОВ

Град Вършец, Община Вършец, ул. Цар Иван Асен II, 19
Телефон: 095272057
Интернет сайт: ivan-vazov.info/

Галерия

СОУ ИВАН ВАЗОВ
СОУ ИВАН ВАЗОВ
СОУ ИВАН ВАЗОВ
СОУ ИВАН ВАЗОВ

Още Училища в Град Вършец

Още Училища в Община Вършец

СОУ ИВАН ВАЗОВ

СОУ ИВАН ВАЗОВ, Вършец

СОУ Иван Вазов е приемник на гимназия в с. Вършец. През 1945/1946 г. в гимназията се създава духова музика под ръководството на тогавашния учител по музика – Радослав Спасов. През 1959 г. училищ