Регистър на училищата

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ, Град Тервел

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
Информация

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

През далечната 1952 година в град Тервел е открито първото средно училище. Директор на училището тога е Христо Цанев. През 1979 гогина училището става ЕСПУ по тогавашните образователни изисквания и се сдобива с нова сграда, в която се помещава и до днес. От 1990 до 2000 година то е разделено на  Основно училище Дора Габе и Средно общообразователно училище Йордан Йовков. През 2001 година по решение на Общината двете училища се обединяват в СОУ Йордан Йовков. От 2009 година до днес директор на училището е Галина Нейкова Вълчева. Преподавателският персонал наброява 68 висококвалифицирани учители и възпитатели. В училището се обучават 751 ученика от първи до дванадесети клас,  разпределени в 35 паралелки. Училището е изцяло обновено и разполага с богата материална база. Има 44 класни стаи, кабинет по физика, 3 кабинета по информационни технологии, кабинет по музика, библиотека, 2 работилници за часовете по домашна техника и икономика, 2 физкултурни салона, 2 спортни площадки, ученически стол и медицински кабинет. 

Контакти

Средно общообразователно училище Йордан Йовков

Град Тервел, Община Тервел, ул.Климент Охридски № 34
Телефон: 057512044
GSM: 057512079

Галерия

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

Още Училища в Община Тервел

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ, Тервел

През далечната 1952 година в град Тервел е открито първото средно училище. Директор на училището тога е Христо Цанев. През 1979 гогина училището става ЕСПУ по тогавашните образователни изисквания и се