Регистър на училищата

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ, Град Тервел

Галерия

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ
Информация

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

През далечната 1952 година в град Тервел е открито първото средно училище. Директор на училището тога е Христо Цанев. През 1979 гогина училището става ЕСПУ по тогавашните образователни изисквания и се сдобива с нова сграда, в която се помещава и до днес. От 1990 до 2000 година то е разделено на  Основно училище Дора Габе и Средно общообразователно училище Йордан Йовков. През 2001 година по решение на Общината двете училища се обединяват в СОУ Йордан Йовков. От 2009 година до днес директор на училището е Галина Нейкова Вълчева. Преподавателският персонал наброява 68 висококвалифицирани учители и възпитатели. В училището се обучават 751 ученика от първи до дванадесети клас,  разпределени в 35 паралелки. Училището е изцяло обновено и разполага с богата материална база. Има 44 класни стаи, кабинет по физика, 3 кабинета по информационни технологии, кабинет по музика, библиотека, 2 работилници за часовете по домашна техника и икономика, 2 физкултурни салона, 2 спортни площадки, ученически стол и медицински кабинет. 

Контакти

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

Град Тервел, Община Тервел, ул.Климент Охридски № 34
Телефон: 057512044
GSM: 057512079

Още Училища в Община Тервел