Регистър на училищата

СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ, Град Пловдив

Галерия

СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
Информация

СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

В красивия древен и вечен град Пловдив се намира Средното Общообразивателно училище носещо името на големия възрожденец Константин Величков. Учебното заведение е открито на 15.09.1981 година с наименованието ЕСПУ Кв. Въча.  През следващата 1982 година училището е преименувано на Константин Величков. През учебната 1989/1990 година броят на паралелките в учебното заведение е 57 с 1784 ученика. През 1993/1994 година са открити подготвителни паралелки по немски  и английски език. През учебната 1997/1998 година са разкрити паралелки с разширено изучаване на музика, хореография и  изобразително изкуство. Училището разполага с добра материална база, с три компютърни кабинета със съвременно оборудване и постоянна връзка с интернет, в които се обучават в редовни часове и извънкласни форми всички ученици. Има богата библиотека и читалня, зала за игра на тенис на маса, модерно оборудвани физкултурни салони, игрище и зала за провеждане на обучението по хореография. В училището са разкрити нови паралелки, с изучаване на специалности по математика и информатика, паралелки с професионална ориентация с изучаване на готварство, моден дизайн, фризьорство и козметика,  сладкарство и електротехника.


Контакти

СОУ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Бугариево № 6
Телефон: 032692779
GSM: 0887909429
Факс: 032696547
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД