Регистър на училищата

СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, Град Пловдив

Галерия

СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
Информация

СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ е създадено през 1969 година в квартал "Гагарин Изток" гр. Пловдив . Училището разполага с 60 стаи (от тях 33 учебни), 3 компютърни кабинети, 2 физкултурни салона, 4 спортни площадки, библиотека, кинозала, мултимедиен кабинет. Спазвайки образователните изисквания, екипът от преподаватели и ръководството търси нови програми и методи за по-добра подготовка на своите ученици за среща с предизвикателствата на живота. По авторски програми се обучават ученици в паралелка "помощник-възпитател в детска градина", "митническо комисионерство", "юридическа паралелка". В условията на преход амбицията и желанието да се отговори на пазарните условия доведоха до разкриването на единствената в страната паралелка "дилъри и брокери на ценни книжа и парични средства" и професионално обучение "ювелири". Сега училището предоставя възможност на 840 ученика да започнат своя жизнен път при максимално благоприятни за тях условия. За това се грижат 61 първокласни учители с богат опит и възможно най - пряк контакт с децата, проявявайки толерантност и разбиране към съвременния начин на живот и проблемите на днешната младеж.
Учебни смени: две смени.

Контакти

СОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул."Огражден"10
Телефон: 032953058, 032957183
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД