Регистър на училищата

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ, Град Шумен

Галерия

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ
Информация

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

Началото на СОУ Панайот Волов е далече в миналото, защото 159 години ни делят от 1846 година, когато елинобългарското училище в Шумен прераства в класно. Тогава са сформирани и трите класа на основното училще, чийто наследник днес е СОУ  Панайот Волов. Няма шуменец, който пряко или косвено да не е свързан с историята на училището в което са учили и работили Панайот Волов, Сава Доброплодни, Добри Войников, Васил Друмев, Янко Сакъзов, Димитър Благоев,  Станке Димитров, Васил Коларов и много други видни дейци на Възраждането и следосвобожденска България. Днес  техните приемници сa готови да отговорят на потребностите на младите хора, съхранявайки традициите на първоучителите. В наши дни  СОУ Панайот Волов е едно от училищата разполагащо с висококвалифициран персонал състоящ се от 72 учители и добра учебна база. 

Контакти

СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ

Град Шумен, Община Шумен, ул. Съединение № 100
Телефон: 054802653
GSM: 054802531
Факс: 054802651
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Шумен