Регистър на училищата

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, Град Пловдив

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Информация

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ е основано през 1961- 1962 г. Училищната сграда е проектирана и построена през 1957 - 1961г. В нея се помещават едновременно гимназия Й. Николова, двадесет и осмо училище е вечерна гимназия. Учебните занятия се водят на 3 смени. За директор на новооткритото училище е назначен Георги Делин, а заместник - директор е Георги Боюклиев. Учителският колектив е съставен от тридесет и четири учители и пет служители. Във връзка с 200-годишнината от създаването на История славянобългарская училището получава името Паисий Хилендарски. Тържествено е връчено и знаме с лика на патрона. През 2003 г. към името е добавено и Свети. През 1981/1982 година с решение на ОСНП и потвърдено от МНП училището прераства в ЕСПУ с прием на пет паралелки в IX клас и общ брой ученици 1029. Директор е Тонка Маринова Найденова. С указ на Даржавния съвет номер 1671 от 14.05.1986 година училището е наградено с орден Кирил и Методи ІІІ-та степен. С решение 124 на общинстия съвет от 17.05.1996 г. е отличено с почетен знак на град Пловдив.

Контакти

Средно общообразователно училище СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Родопи 48
Телефон: 032624431
GSM: 032628362
Факс: 032635327
Интернет сайт: www.paisii.info

Галерия

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

Още Училища в Община Пловдив-град

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив е едно от най - реномираните и авторитетни учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигу

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център, Пловдив

ЧПК Източен европейски образователен център, Пловдив е едно от най-младите, но вече утвърдили се учебни заведения в Пловдив. Открит с Държавен лиценз № РД-14-102/25.04.2008 г. (обн. ДВ бр. 49

Езиков център Тера

Езиков център Тера, Пловдив

Eзиковото обучение Няма значение каква е вашата възраст, пол или социален статус, защото в наше време познанието по чужди езици за всеки човек, е жизненоважна необходимост. Колкото повече ези

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, Пловдив

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, град Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европ

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Пловдив

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е Вашия избор за успех! Имаш креативни идеи, но не знаеш как да ги осъществиш... Искаш да си следващият голям създател на нова социална

Регистър на училищата

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов ООД, Пловдив

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов, гр. Пловдив осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите