Регистър на училищата

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, Град Пловдив

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Информация

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ е основано през 1961- 1962 г. Училищната сграда е проектирана и построена през 1957 - 1961г. В нея се помещават едновременно гимназия Й. Николова, двадесет и осмо училище е вечерна гимназия. Учебните занятия се водят на 3 смени. За директор на новооткритото училище е назначен Георги Делин, а заместник - директор е Георги Боюклиев. Учителският колектив е съставен от тридесет и четири учители и пет служители. Във връзка с 200-годишнината от създаването на История славянобългарская училището получава името Паисий Хилендарски. Тържествено е връчено и знаме с лика на патрона. През 2003 г. към името е добавено и Свети. През 1981/1982 година с решение на ОСНП и потвърдено от МНП училището прераства в ЕСПУ с прием на пет паралелки в IX клас и общ брой ученици 1029. Директор е Тонка Маринова Найденова. С указ на Даржавния съвет номер 1671 от 14.05.1986 година училището е наградено с орден Кирил и Методи ІІІ-та степен. С решение 124 на общинстия съвет от 17.05.1996 г. е отличено с почетен знак на град Пловдив.

Контакти

СОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Родопи 48
Телефон: 032624431
GSM: 032628362
Факс: 032635327
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД