Регистър на училищата

СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Село Сатовча

СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Средно Общообразователно Училище Св. Св. Кирил и Методий се намира в село Сатовча.

 

Учебното заведение се грижи, образова и възпитава децата от Сатовча и околните села, като ги подготвя за предизвикателствата на новото време, създава условия за развитие на индивидуалните им способности и съхранява тяхната културна идентичност. 

 

Целите на учебното заведение са :


Въвеждане и изпълнение на Държавните образователни изисквания и учебните стандарти по отделните предмети, чрез учебната и извънкласна дейност.

Усъвършенстване на методите и формите за работа с децата, чрез участие в оперативни програми на Министерство на образованието и науката, национални и международни институции, неправителствени организации и община Сатовча.

Подобряване на механизма за опазване на училищната среда и учебно - техническата база.

Реализиране на дейности в дух на толерантност, гражданско поведение и европейска интеграция.

Усъвършенстване на организационната структура на училището, културата и уменията на учителите и учениците.

Контакти

Средно общообразователно училище Св. св. Кирил и Методий

Село Сатовча, Община Сатовча, ул. Кирил и Методий № 14
Телефон: 075412144
Факс: 075412117
Интернет сайт: www.sousatovcha.com

Галерия

СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Още Училища в Община Сатовча

ОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

ОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, Годешево

Красивото селце Годешево е разположено в Югозападния регион на България, Община Сатовча, Област Благоевград. В село Годешево се намира Основното училище, което носи името на изтъкнатите български