Регистър на училищата

СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ, Град Пловдив

Галерия

СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
Информация

СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

Строителството на сградата на СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ започва през 1984 година, като училището е планирано да бъде най-голямо на Балканския полуостров учебно заведение, под наименованието "60 класно ЕСПУ". На 15.09.1984 година се открива учебната година на новото училище. През 1987 година, поради продължаващото нарастване броя на паралелките и наложилите се структурни промени, училището се разделя на две - начално училище "Княз Борис І" и ЕСПУ с УПК , което на 21.11.1987 година приема името "Васил Танев". От 15.09.1992 година училището структурно се преобразува в Средно общообразователно училище "Свети Софроний Врачански".
СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ е средно общообразователно училище (І - ХІІ клас) с общинско финансиране и една учебна смяна - целодневно.

Контакти

СОУ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

Телефон: 032682450
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД