Регистър на училищата

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Село Ветрино

СОУ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, с.Ветрино има сравнително дълга история. 
Килийното училище се свързва с 1863 година, когато за първи път се извършва богослужение на български език. Осъзнатата необходимост от самостоятелна църква се осмисля и бързо се подема акция между българите за събиране на средства за строеж на на храм и стая за училище. През 1870 година е открито първото българско килийно училище в с.Ветрино. За първи учител е назначен Атанас Мирчев от с.Невша.
Просветните дейци във Ветрино не се задоволяват с постигнатото и през 1872 година се открива, в новопостроена сграда, светско училище, като в сградата днес се помещава ЦДГ "Васил Левски".
През учебната 1983/1984г. основното училище прераства в средно общообразователно. През годините се присъединяват ученици от с.Средно село, с.Момчилово и с.Млада гвардия, където са закрити основните училища. По настоящем в Училището учат ученици и от останалите села в общината.
През учебната 2010 – 2011г. бе реализирано изпълнението на проект „Богати сме с културата на нашите деди”, който спечелихме с конкурсна процедура през миналата учебна година. Проектът бе финасиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. С изработването на традиционни за трите етноса предмети ние направихме възможно по-доброто опознаване на душевността на нашите предци.

Контакти

Средно общообразователно училище Христо Ботев

Село Ветрино, Община Ветрино, ул. Теменуга 1
Телефон: 051619313
Интернет сайт: souvetrino.org

Галерия

СОУ ХРИСТО БОТЕВ
СОУ ХРИСТО БОТЕВ
СОУ ХРИСТО БОТЕВ
СОУ ХРИСТО БОТЕВ

Още Училища в Община Ветрино

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Ветрино

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, с.Ветрино има сравнително дълга история. Килийното училище се свързва с 1863 година, когато за първи път се извършва богослужение на български език. Осъзнатата необходимост от