Регистър на училищата

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Село Ветрино

Галерия

СОУ ХРИСТО БОТЕВ
СОУ ХРИСТО БОТЕВ
СОУ ХРИСТО БОТЕВ
СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, с.Ветрино има сравнително дълга история. 
Килийното училище се свързва с 1863 година, когато за първи път се извършва богослужение на български език. Осъзнатата необходимост от самостоятелна църква се осмисля и бързо се подема акция между българите за събиране на средства за строеж на на храм и стая за училище. През 1870 година е открито първото българско килийно училище в с.Ветрино. За първи учител е назначен Атанас Мирчев от с.Невша.
Просветните дейци във Ветрино не се задоволяват с постигнатото и през 1872 година се открива, в новопостроена сграда, светско училище, като в сградата днес се помещава ЦДГ "Васил Левски".
През учебната 1983/1984г. основното училище прераства в средно общообразователно. През годините се присъединяват ученици от с.Средно село, с.Момчилово и с.Млада гвардия, където са закрити основните училища. По настоящем в Училището учат ученици и от останалите села в общината.
През учебната 2010 – 2011г. бе реализирано изпълнението на проект „Богати сме с културата на нашите деди”, който спечелихме с конкурсна процедура през миналата учебна година. Проектът бе финасиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. С изработването на традиционни за трите етноса предмети ние направихме възможно по-доброто опознаване на душевността на нашите предци.

Контакти

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

Село Ветрино, Община Ветрино, ул. Теменуга 1
Телефон: 051619313
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Ветрино

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Ветрино

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, с.Ветрино има сравнително дълга история. Килийното училище се свързва с 1863 година, когато за първи път се извършва богослужение на български език. Осъзнатата необходимост от