Регистър на училищата

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Град Сунгурларе - Прием

СОУ ХРИСТО БОТЕВ
Прием

ЗА IX КЛАС ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ЛОЗАРОВИНАРСТВО - 26 УЧЕНИЦИ

С конкурс по документи


Балът за класиране се образува като сума на оценките от свидетелство за завършено основно образование :

 

  • химия - утроена;
  • български език и литература;
  • биология;
  • Завършилите курса на обучение получават следните документи;
  • диплом за завършено средно образование;
  • свидетелство за ІІІ степен на професионална квалификация;/след XII/;
  • свидетелство за управление на МПС категория “Ткт” и “В”.

ЗА IX КЛАС НЕПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ - 26 УЧЕНИЦИ

Със засилено изучаване на английски език и информационни технологии. 
С конкурс по документи.


Балът за класиране се образува като сума на оценките от свидетелството за завършено основно образование:

 

  • математика - утроена;
  • български език и литература;
  • история.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО СЕ ПОДАВАТ В СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”:

1.Заявление за класиране по образец на училището.
2.Копие от свидетелство за завършено основно образование.
3.Медицинско удостоверение.
4.Копие от акта за раждане.

ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
През тази година Ви предстои избор на училище за Вашето дете. За да Ви помогнем при вземането на решение и направим по-прозрачна организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната информация:

І. Общи условия:


Съгласно разпоредбите на чл.35 (1) от ППЗНП в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

ІІ. Заповед на Директора
ІІІ. Необходими документи:


• заявление за записване;
• заявление за записване в целодневно обучение;
• акт за раждане – копие;
• удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.


ІV. График на дейностите по приема


Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на електронната ни поща. С удоволствие ще Ви отговорим!

 

За първокласниците и учениците до VІІ клас училището предлага целодневна организация на образователно-възпитателния процес с безплатен обяд.

Контакти

Средно общообразователно училище Христо Ботев

Град Сунгурларе, Община Сунгурларе, ул. Георги Димитров №21
Факс: 0888867989
Интернет сайт: sousungurlare.com

Галерия

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

Още Училища в Община Сунгурларе

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Манолич

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Манолич отворя врати, за да посрещне и да даде знания на своите любознателни възпитаници. Началото на образованието е поставено през далечната 19