Регистър на училищата

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Село Чепинци

СОУ ХРИСТО БОТЕВ
Информация

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

Учебното дело в село Чепинци започва от 1919 година. Първото училище е било открито в сградата на джамийското настоятелство в малка стаичка, а жените на офицерите от заставата учели по собствено желание децата, за да им дадат първична грамотност.
Училището официално е открито на 15 септември 1927 година от учителя Атанас Димитров. От началото на 1929/30 година е имало общо 54 ученици, броят на учениците расте през 1936 год. е – 111. Започва строежа на училищната сграда през 1937 до 1938 година. Тази сграда просъществува 35 години и се намира на центъра на селото.
Втората световна война влияе пагубно на образованието, броят на учениците рязко намалява. Мизерията принуждава децата да работят. За първи път през 1940/41 година училището прераства в пълно начално без слети класове. От 1948/49 година несменяемо до днес, училището носи името на поета революционер – Христо Ботев.
През пролетта на 1963 година се прави първата копка за нова училищна сграда, която отваря врати на 13 февруари 1966 година.
По случай 50-годишния си юбилей, честван 1977 година, училището е наградено с орден ”Кирил и Методий”- ІІ степен.
През месец октомври 1992 година се открива новата пристройка към училището. Населението на селото нараства и се налага преобразуването на училището в Средно общообразователно през учебната 1998-1999 година.
Интересът към гимназията в с. Чепинци се засилва, създават се профилирани паралелки, през учебната 2005-2006 година в гимназиален курс има осем паралелки, от които четири профилирани. Това доведе до желание на учениците от близките села да продължат образованието си в нашето училище.
През 2002 година  училището празнува 75 годишен юбилей, на който присъстваха много бивши и настоящи директори, учители и ученици, дали своя принос за учебното дело в с. Чепинци.
Училището  предлага на учениците кабинети по различни предметни области - Физика, Химия, Математика, Биология , История, два кабинета по Информатика и Информационни технологии, работилници по дървообработване. За спортната подготовка на учениците са  на разположение комбинирана спортна площадка с изкуствена настилка, външни  фитнес-уреди, Училищната сграда е с почти половин вековн аексплоатация, но въпрекки дългогодиноото ползване е съхранявана на високо ниво с което впечатлява както гостите , така и специалистите. Обаче основна цел на училищното ръоководство е подобряването на материално-техническата база. Предстои цялостно саниране на сградата и ремонт на класните стаи, което ще повиши ефективността на дейностите по учебно-възпитателния процес.

Контакти

Средно общообразователно училище Христо Ботев

Село Чепинци, Община Рудозем, ул. Просвета №17
Телефон: 030562030
Интернет сайт: www.souchepinci.eu

Галерия

СОУ ХРИСТО БОТЕВ
СОУ ХРИСТО БОТЕВ

Още Училища в Община Рудозем

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, Чепинци

Учебното дело в село Чепинци започва от 1919 година. Първото училище е било открито в сградата на джамийското настоятелство в малка стаичка, а жените на офицерите от заставата учели по собствено желан