Регистър на училищата

СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ, Село Никола Козлево

СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ
Информация

СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ

Документи за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма а от ЗОП с предмет : Превоз на учители до СОУ Цанко Б.Церковски с.Н.Козлево през 2013 г.

 

От 1986 година СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ, прераства в гимназия с професионално обучение за трактористи и шивачки. През 1990 година е закрито професионалното обучение

 

От учебната 2001/2002 година училището има разкрити две паралелки: профилирана – природоматематически профил и професионална - „Оператор в производството на облекло”.

 

В СОУ Цанко Бакалов Церковски в момента учат 325 ученици в 15 паралелки

За тяхното обучение и възпитание всекидневни грижи полагат 32 учители под ръководството на директора на училището – господин К. Костадинов.

 

ІХ – ХІІ клас

 1. Профилирана паралелка
 1. Професионална паралелка

 

Профилирана паралелка

 

Природоматематически профил с профилиращи предмети:

 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Математика
 • Химия

Професионална паралелка

 

Специалност: Производство на облекло от текстил

Професия: Оператор в производството на облекло

 

В помощ на ученика:

За разширяване и допълване знанията и уменията на учениците спомагат часовете по СИП и ИКД, както и постоянният достъп до Интернет.

 

Действащи програми:

 • В І – ІV клас се прилага програмата “ Стъпка по стъпка”
 • Програма за ограмотяване на възрастни

 

 

Училището разполага с две сгради:

 • За начална степен – І – ІV клас
 • Средна и горна степен - V- ХІІ клас

 

Материална база:

 • 2 Компютърни кабинета
 • Съвременен кабинет по Химия
 • Шивашка работилница за провеждане на практически занятия от учениците от Професионалните паралелки
 • Спортни съоръжения – футболен стадион и спортни игрища за волейбол и баскетбол

 

Кабинет по ИТ:

 • Кабинетът разполага с 12 компътърни системи
 • 2 Принтера
 • Скенер

Кабинет по Информатика:

 • Кабинетът разполага с 10 компютърни системи
 • Принтер
 • Скенер

 

Ежедневно в двата Компютърни кабинета се обучават около 140 ученици, които:

 • Тестват написаните програми на Паскал и С++
 • Изучават Office пакета
 • Създават WEB страници
 • Разработват проекти</

Контакти

Средно общообразователно училище Цанко Бакалов Церковски

Село Никола Козлево, Община Никола Козлево, ул. Гроздан Узунов №3
Телефон: 053282188
Интернет сайт: www.sounkozlevo.hit.bg

Галерия

СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ
СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ
СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ
СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ
СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ

Още Училища в Община Никола Козлево