Регистър на училищата

Средно общообразователно училище Д-р Петър Берон, Град Червен бряг

Средно общообразователно училище Д-р Петър Берон
Информация

Средно общообразователно училище Д-р Петър Берон

Контакти

Средно общообразователно училище Д-р Петър Берон

Град Червен бряг, Община Червен бряг, ул. Тома Петков№ 25
Телефон: 093162
GSM: 092751
Факс: 092751

Още Училища в Град Червен бряг

Още Училища в Община Червен бряг

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ АПРИЛОВ, Червен бряг

ТГ Васил Априлов, Червен бряг е открита през 1921 година със Заповед, издадена от Министерството на търговията, промишлеността и труда. Тогава учебното заведение носи наименование Нисше училище