Регистър на училищата

Средно училище Алеко Константинов, Град Луковит

авторитетно учебно заведение луковит

авторитетно учебно заведение луковит, алеко константинов луковит, водещо учебно заведение луковит, добро образование луковит, извор на мъдрост и знание луковит, качествено обучение луковит, квалифицирани преподаватели луковит, огнище на национални традиции луковит, отлични педагози луковит, предпочитано учебно заведение луковит, препоръчано учебно заведение луковит, профилирано обучение луковит, светилище на просвещението луковит, средище на духовност луковит, средно учебно заведение луковит, средно училище алеко константинов луковит, средно училище луковит, су алеко константинов град луковит, су луковит, съвременно училище луковит, учебно заведение луковит, училище луковит, училище с безспорен авторитет луковит, училище с богата история луковит, училище с добра материална база луковит, училище с добри преподаватели луковит, училище с дългогодишни традиции луковит, училище със запазени традиции луковит

Средно училище Алеко Константинов
Информация

Средно училище Алеко Константинов


Средно училище Алеко Константинов, Луковит е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници през 1890 година, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Луковитското околийско трикласно училище, носещо името на Алеко Константинов съществува до 1912 г., когато е създадена Луковитската смесена непълна гимназия, закрита през 1922-1923 година.

 

След закриването и отваря варати Луковитско смесено реално училище с 4, 5, 6 класове и Луковитско педагогическо училище с 8 и 12 класове.

 

Три години по-късно педагогическото училище е закрито и стартира дейност Държавното средно политическо училище Цар Борис III, просъществувало до 1932 година, когато гимназията отново става пълна и се премества в нова недовършена сграда.

 

През 1961 год. прогимназиалния курс се отделя от основното училище, слива се с гимназията и се именува Средно политехническо училище Веска Михайлова, настанено в нова сграда, където се намира и до днес.

 

От учебната 1992-1993 г. в СОУ Веска Михайлова е въведено профилирано обучение - математика и хуманитарен профил.

 

Същата година учебното заведение е преименувано в СОУ Алеко Константинов.

 

През учебната 1997-1998 г. СОУ Алеко Константинов и НУ Христо Ботев се сливат и преобразуват в СОУ Алеко Константинов гр. Луковит.

 

От 2016 г. СОУ Алеко Константинов променя наименованието си на СУ Алеко Константинов.

 

123-годишната история заслужено формира визията му на едно от най-добрите училища в община Луковит, акцентиращо върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентностите.

 

Безспорният авторитет на СУ Алеко Константинов град Луковит се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

В учебното заведение се извършва прием на ученици от I-ви до XII-ти клас.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.

 

Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.

 

През всичките тези години през училището преминават випуск след випуск поколение след поколение. Учили са много известни учени, интелектуалци, лекари, които са изградили авторитет и са получили признание не само в родния си град и страната, но и по всички краища на света.

 

Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Мая Ралчева Иванова.

 

Да си завършил СУ Алеко Константинов, Луковит и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Контакти

Средно училище Алеко Константинов

Град Луковит, Община Луковит, ул. Възраждане 104
GSM: 0879125202
Интернет сайт: su-lukovit.com

Галерия

Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов
Средно училище Алеко Константинов

Още Училища в Град Луковит

Професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев

Професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев, Луковит

Професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев е единственото професионално училище на територията на община Луковит и в регион Ловеч. Води началото си от 1957 год. кат

ОУ ПРИ ДОМ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

ОУ ПРИ ДОМ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, Луковит

Град Луковит е разположен в Северозападния регион на България, Община Луковит, Област Ловеч. В град Луковит се намира Основното училище за за деца с физически увреждания. Учебното заведение е оздравит

Още Училища в Община Луковит

Средно училище Алеко Константинов

Средно училище Алеко Константинов, Луковит

Средно училище Алеко Константинов, Луковит е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати, за да по

Професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев

Професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев, Луковит

Професионална гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев е единственото професионално училище на територията на община Луковит и в регион Ловеч. Води началото си от 1957 год. кат

ОУ ПРИ ДОМ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

ОУ ПРИ ДОМ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ, Луковит

Град Луковит е разположен в Северозападния регион на България, Община Луковит, Област Ловеч. В град Луковит се намира Основното училище за за деца с физически увреждания. Учебното заведение е оздравит