Регистър на училищата

Средно училище Антон Попов, Град Петрич

авторитетно учебното заведение петрич

авторитетно учебното заведение петрич, висококвалифицирани педагози петрич, добра подготовка и участие в олимпиади петрич, извор на знание петрич, качествено и съвременно обучение петрич, качествено образование петрич, качествено обучение и възпитение петрич, много добра спортна база петрич, огнище на национални традиции петрич, педагози с богат опит петрич, предпочитано средно училище петрич, предпочитано учебно заведение петрич, препоръчано учебно заведение петрич, средно учебно заведение петрич, средно училище антон попов петрич, средно училище петрич, су антон попов петрич, су град петрич, су петрич, съвременно обучение петрич, участие в състезания и конкурси петрич, учебно заведение петрич, училище с добра спортна база петрич, училище с педагогически съветник петрич, училище с традиции петрич, училище със закрит басейн петрич

Средно училище Антон Попов
Информация

Средно училище Антон Попов

Средно училище Антон Попов, Петрич

 

Средно училище Антон Попов, Петрич е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Отворило вратипрез далечната 1988 година, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Учебното заведение e с курс на обучение от първи до дванадесети клас. Осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

 

СУ Антон Попов подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.

 

Учебното заведение предлага обучение в общообразувателни паралелки, изучаване на чужд език, училище кръжок и подготовка за матури. Учебните занятия се провеждат на две смени.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания. У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

През 1993/1994 г. училището въвежда изучаването на английски език в часовете по СИП в началните класове, а през следващата учебна година официално въвежда учебен план за ранно чуждоезиково обучение.

 

През учебната 1997/98 г. е въведено изучаване на ИТ в часовете по СИП от първи до осми клас.

 

Със заповед на министъра на образованието: №РД-14-24/20.03.2000 г. статута на учебното заведение е променен с преобразуването му в средно общообразователно училище.

 

През учебната 2001/2002 г. училището осъществява първия си прием в паралелки след завършено основно образование -чуждоезиков и хуманитарен профил.

 

От учебната 2016/2017 г. училището е преименувано в СУ Антон Попов.

 

В учебното заведение се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие na личния потенциал и качества на подрастващите. За учениците се грижи екип от високо квалифицирани педагози, възпитавайки ги с много любов, давайки им знания и отлична подготовка.

 

СУ Антон Попов, Петрич e с общинско финансиране. Разполага с добра материална база и сграден фонд, които се обновяват и модернизират, чрез участие в проекти и средства от общината и УН.

 

Учебното заведение се слави с първия закрит училищен басейн в община Петрич, разполага с отлична база, използвана максимално от учениците от предучилищна група до дванадесети клас в часовете по физическо възпитание и спорт, ЗИП/ задължителна избираема подготовка/, СИП/ свободна избираема подготовка/ по всички спортове, застъпени в училище и  след учебните занятия.

 

Спортните клубове от града също проявяват интерес към спортната базата - детски футболен клуб, клуб по източни бойни изкуства Киокушин и други прояви на масов спорт за граждани от града. Използвайки огромния интерес на децата да тренират в базата, учебното заведение се стреми да им даде  възможност да преоткрият себе се в даден спорт.

 

Учителите по физическо възпитание и спорт работят в тясна връзка с треньорите на всички спортни клубове в града. Подготовката на отборите се провежда изцяло във физкултурния салон на СУ Антон Попов, водещо по спортните си изяви в община Петрич, неотлъчен участник и победител  в общински, областни и зонални състезания по баскетбол, хандбал, бадминтон и тенис на маса.

 

През изминалите години отбори по хандбал, баскетбол и бадминтон достигат до участие на Републикански кръг на  ученическите игри  и финален кръг по футбол на Данониада.

 

Днес СУ Антон Попов, Петрич е съвременна образователна институция с добра учебна и спортна база, с добри преподаватели и достойни ученици, готови да посрещнат предизвикателствата на времето.

 

Педагогическият колектив полага усилия да изгради насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

През всичките тези години СУ Антон Попов, Петрич е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си. Учителският колектив се гордее с немалкото от тях, продължили образованието си във ВУЗ.

 

Директор на Учебното заведение е г-н Александър Главчев.

 

Контакти

Средно общообразователно училище Антон Попов

Град Петрич, Община Петрич, ул. Тетово 8
Телефон: 074556128
Интернет сайт: sou-anton-popov.org

Галерия

Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов
Средно училище Антон Попов

Още Училища в Град Петрич

Профилирана гимназия Пейо Яворов

Профилирана гимназия Пейо Яворов, Петрич

Профилирана гимназия Пейо Яворов, гр. Петрич е елитно учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа н

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, Петрич

Общински детски комплекс - Петрич е открит през есента на 1994 година и се помещава в Младежки дом на града. Правоприемник на Центъра за работа с деца и Ученическата спортна школа.

Още Училища в Община Петрич

Профилирана гимназия Пейо Яворов

Профилирана гимназия Пейо Яворов, Петрич

Профилирана гимназия Пейо Яворов, гр. Петрич е елитно учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа н