Регистър на училищата

Средно училище Асен Златаров, Град Шабла

3 образователни степени в едно училище

3 образователни степени в едно училище, авторитетно учебното заведение шабла, висококвалифициран педагогически персонал, висококвалифицирани педагози шабла, добра подготовка и участие в олимпиади шабла, единственото средно училище в община шабла, извор на знание шабла, качествено и съвременно обучение шабла, качествено образование шабла, качествено обучение и възпитение шабла, много добра спортна база шабла, огнище на национални традиции шабла, педагози с богат опит шабла, предпочитано средно училище шабла, предпочитано учебно заведение шабла, препоръчано средно училище шабла, средно училище асен златаров, средно училище асен златаров шабла, средно училище шабла, су асен златаров, су асен златаров шабла, участие в състезания и конкурси шабла, учебно заведение асен златаров шабла, училище с педагогически съветник шабла

Средно училище Асен Златаров
Информация

Средно училище Асен Златаров

 

 

Средно училище Асен Златаров, град Шабла е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

През 155-те години съществуване, развитие и усъвършенстване на учебното дело в Шабла, в центъра винаги е стояло Неговото Величество ДЕТЕТО - най - ценният ресурс на нацията и държавата.

 

Като важен фактор за формиране и развитие на ценностната система на малките възпитаници, след семейството стои училището.

 

Българите високо ценят образованието и се стремят децата им да обикнат книгата и училището. Затова Средно училище Асен Златаров, Шабла в своята дъгогодишна история, се стреми да обучава, възпитава и формира богата ценностна система у подрастващите.


Патрон на училището е проф. Д-р Асен Златаров - учен и популяризатор на науката, вдъхновен оратор, публицист и литературен критик.


През 1976/1977 г. в училището като преподавател по музика работи Славчо Настев, който създава текста и музиката на химна на училището.

 

Всяко училище има своя история на създаване, утвърждаване и развитие, но всичките имат една обща цел: да предоставят добро образование, да изградят личности и да дадат пълноценна професионална квалификация.

 

През всички тези немалко години СУ Асен Златаров, Шабла е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на града.

 

Учебното заведение e с курс на обучение от първи до дванадесети клас. Паралелките, които функционират в училището, са: Непрофилирана, Паралелка по специалност - Бизнес услуги, Паралелка по специалност - Производство на кулинарни изделия и напитки.


СУ Асен Златаров е единственото средно училище в община Шабла и е с общинско финансиране. Разполага с добра материална база и сграден фонд, които се обновяват и модернизират, чрез участие в проекти и средства от общината и УН.

 

Материалната база включва 20 класни стаи, 3 компютърни кабинета с осигурен Интернет достъп, много добра спортна и производствена бази, физкултурен салон, библиотека, медицински кабинет и добре обзаведени стаи за целодневното обучение на децата.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания. У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.


През всичките тези години СУ Асен Златаров, Шабла е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си. Над 90% от завършилите продължават образованието си във ВУЗ.

 


Директор на СУ Асен Златаров град Шабла е г-жа Петранка Валентинова Петрова.

 

 

Контакти

Средно училище Асен Златаров

Град Шабла, Община Шабла, ул. Добруджа 2
Телефон: 057434305, 057434231
Интернет сайт: su-asenzlatarov.com

Галерия

Средно училище Асен Златаров
Средно училище Асен Златаров
Средно училище Асен Златаров
Средно училище Асен Златаров

Още Училища в Община Шабла