Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ, Град Шабла

3 образователни степени в едно училище

3 образователни степени в едно училище, висококвалифициран педагогически персонал, добра подготовка и участие в олимпиади шабла, единственото средно училище в община шабла, качествено обучение и възпитение шабла, много добра спортна база шабла, средно училище асен златаров, средно училище асен златаров шабла, су асен златаров, су асен златаров шабла, участие в състезания и конкурси шабла, учебно заведение асен златаров шабла, училище с педагогически съветник шабла

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ
Информация

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ е учебно заведение с богата, дългогодишна история.

 

През 155-те години съществуване, развитие и усъвършенстване на учебното дело в Шабла, в центъра винаги е стояло Неговото Величество ДЕТЕТО - най - ценният ресурс на нацията и държавата.

 

Като важен фактор за формиране и развитие на ценностната система на малките възпитаници, след семейството стои училището.

 

Българите високо ценят образованието и се стремят децата им да обикнат книгата и училището. Затова СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ, Шабла в своята дъгогодишна история, се стреми да обучава, възпитава и формира богата ценностна система у подрастващите.


Патрон на училището е проф. Д-р Асен Златаров - учен и популяризатор на науката, вдъхновен оратор, публицист и литературен критик.


През 1976/1977 г. в училището като преподавател по музика работи Славчо Настев, който създава текста и музиката на химна на училището.


СУ АСЕН ЗЛАТАРОВ, Шабла e с курс на обучение от първи до дванадесети клас. Учебното заведение е с общинско финансиране.


Учебното заведение е единственото СУ в община Шабла. Разполага с добра материална база и сграден фонд, които се обновяват и модернизират, чрез участие в проекти и средства от общината и УН.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ разполага с 20 класни стаи, 3 компютърни кабинета с осигурен Интернет достъп, много добра спортна и производствена бази. Учебно заведение с педагогически съветник и висококвалифициран педагогически персонал.


Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.


Екипът от квалифицирани преподаватели, педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.


През всичките тези години СУ АСЕН ЗЛАТАРОВ, Шабла е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си. Над 90% от завършилите продължават образованието си във ВУЗ.

 

 


Директор на СУ Асен Златаров град Шабла е г-жа Петранка Валентинова Петрова.

 

 

 

Контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ

Град Шабла, Община Шабла, ул. Добруджа № 2
Телефон: 057434305, 057434231
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Шабла