Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ, Град Шабла - Екип

3 образователни степени в едно училище

3 образователни степени в едно училище, висококвалифициран педагогически персонал, добра подготовка и участие в олимпиади шабла, единственото средно училище в община шабла, качествено обучение и възпитение шабла, много добра спортна база шабла, средно училище асен златаров, средно училище асен златаров шабла, су асен златаров, су асен златаров шабла, участие в състезания и конкурси шабла, учебно заведение асен златаров шабла, училище с педагогически съветник шабла

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ
Екип

 

 

 

Педагогическият колектив на училището се състои от утвърдени и отговорни специалисти, доказали способностите си през годините.

 

 

 • Йордан Михайлов - Директор, преподавател по математика

 

 • Мими Георгиева - Пом.- директор по учебната дейност

 

 • Петранка Валентинова - педагогически съветник

 

 • Елена Ставрева - възпитател в начален етап

 

 • Люба Тодорова - възпитател

 

 • Йовка Лазарова - възпитател

 

 • Ваня Иванова - начален учител

 

 • Виолета Балева - начален учител

 

 • Галя Александрова - начален учител

 

 • Красимира Никифорова - начален учител

 

 • Костадинка Стоянова - начален учител

 

 • Милена Тодорова - начален учител

 

 • Мария Недялова - Български език и литература

 

 • Стефан Жечев - Български език и литература

 

 • Елена Атанасова - Английски език

 

 • Силвия Вангелова - Музика, Английски език

 

 • Атанаска Русева - Руски език

 

 • Калина Панева - БЕЛ, Руски език

 

 • Парешка Димитрова - Математика

 

 • Станка Костова - Математика, ИТ

 

 • Йорданка Атанасова - Икономически дисциплини, ИТ, Икономическа Информатика

 

 • Мария Цонкова - Информатика, ИТ

 

 • Сминка Филчева - История

 

 • Димитър Михайлов - География

 

 • Дарина Давидова - Биология и химия

 

 • Стефка Балева - Физика

 

 • Калина Цанева - Физическа култура и спорт

 

 • Душко Дуков - Рисуване, труд и техника

 

 • Людмила Миркова - Технология на кулинарната продукция

 

 • Ивелина Господинова - Технология на кулинарната продукция

 

 

 

Контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ

Град Шабла, Община Шабла, ул. Добруджа № 2
Телефон: 057434305, 057434231
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Шабла