Регистър на училищата

Средно училище Евлоги Георгиев, Град Тръстеник

авторитетно учебно заведение тръстеник

авторитетно учебно заведение тръстеник, висококвалифициран педагози тръстеник, добра подготовка тръстеник, извор на знание тръстеник, качествено и съвременно обучение тръстеник, качествено образование тръстеник, огнище на национални традиции тръстеник, педагози с богат опит тръстеник, средно училище град тръстеник, средно училище евлоги георгиев, средно училище евлоги георгиев тръстеник, средно училище тръстеник, су град тръстеник, су евлоги георгиев, су евлоги георгиев град тръстеник, су евлоги георгиев тръстеник, училище евлоги георгиев тръстеник, училище с традиции тръстеник

Средно училище Евлоги Георгиев
Информация

Средно училище Евлоги Георгиев

Средно училище Евлоги Георгиев, град Тръстеник е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Началото на учебното дело в с. Марашки Тръстеник / днес гр. Тръстеник / е поставено през далечната 1846 г. Училището се помещавало в малка сграда до църквата с първи учител Анко Хаджи Гачев. Отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.

 

Нарастващия брой учениците налага построяването на по-голяма училищна сграда, която е завършена през 1897 год. В нея започват обучение възпитаниците от началното училище, а в сградата на началното училище е настанена прогимназия Княз Борис, в която учат децата от с. Ореховица, Славовица, Староселци, Подем, Комарево и др.

 

През 1945 год. е открита непълна гимназия, която през 1952 год. е преобразувана в пълно средно смесено училище с обучение от първи до осми клас за децата от начално училище Евлоги Георгиев и прогимназия Княз Борис.

 

С активното съдействие на цялото население, през 1947 год. започва строеж на нова сграда, завършена през 1950 год, в която и до днес се провеждат учебните занятия.


През 1966 год. с указ № 439 на Народното събрание СПУ Н. П. Доровски е наградено с орден „Кирил и Методий“ І степен по случай 120 години от основаването и 20 години от откриването на гимназията.


През 1971 година към СПУ Н. П. Доровски са присъединени и двете начални училища - Христо Ботев и Св. Кирил и Методий.


През 1992 год. името на училището е променено на СОУ Евлоги Георгиев. Разкрита е паралелка с разширено изучаване на музика в начален курс, а през 2002 в ІХ клас се приема първият випуск профилирана подготовка с профил Технологичен.


С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 год. продължава дейността си като Средно училище Евлоги Георгиев.


През тези повече от 170 години съществуване, развитие и усъвършенстване на учебното дело в гр. Тръстеник, в центъра винаги е стояло Неговото Величество ДЕТЕТО - най - ценният ресурс на нацията и държавата.


Като важен фактор за формиране и развитие на ценностната система на малките възпитаници, след семейството стои училището.


Българите високо ценят образованието и се стремят децата им да обикнат книгата и училището. Затова СУ Евлоги Георгиев в своята дъгогодишна история, се стреми да обучава, възпитава и формира богата ценностна система у подрастващите.


Всяко училище има своя история на създаване, утвърждаване и развитие, но всичките имат една обща цел: да предоставят добро образование, да изградят личности и да дадат пълноценна професионална квалификация.

 

През всички тези немалко години СУ Евлого Георгиев е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на града.


Учебното заведение е с общинско финансиране. Разполага с добра материална база и сграден фонд, които се обновяват и модернизират, чрез участие в проекти и средства от общината и УН.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания. У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.


Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.


Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

През всичките тези години СУ Евлоги Георгиев, гр. Тръстеник е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си. 

 

Директор на учебното заведение е г-жа Валентина Велкова.

Контакти

Средно общообразователно училище Евлоги Георгиев

Град Тръстеник, Община Долна Митрополия, ул. Ф. Александров 14
Телефон: 065512107, 065512203
Интернет сайт: sou-trastenik.com

Галерия

Средно училище Евлоги Георгиев
Средно училище Евлоги Георгиев
Средно училище Евлоги Георгиев

Още Училища в Община Долна Митрополия

Основно училище Климент Охридски

Основно училище Климент Охридски, Крушовене

Основно училище Климент Охридски, с. Крушовене е училище с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гра

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Горна Митрополия

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Горна Митрополия е учебно заведение с богат история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

Средно училище Евлоги Георгиев

Средно училище Евлоги Георгиев, Тръстеник

Средно училище Евлоги Георгиев, град Тръстеник е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Началото на учебното д