Регистър на училищата

Средно училище Евлоги Георгиев, Град Тръстеник - Цели и Приоритети

авторитетно учебно заведение тръстеник

авторитетно учебно заведение тръстеник, висококвалифициран педагози тръстеник, добра подготовка тръстеник, извор на знание тръстеник, качествено и съвременно обучение тръстеник, качествено образование тръстеник, огнище на национални традиции тръстеник, педагози с богат опит тръстеник, средно училище град тръстеник, средно училище евлоги георгиев, средно училище евлоги георгиев тръстеник, средно училище тръстеник, су град тръстеник, су евлоги георгиев, су евлоги георгиев град тръстеник, су евлоги георгиев тръстеник, училище евлоги георгиев тръстеник, училище с традиции тръстеник

Средно училище Евлоги Георгиев
Цели и Приоритети

Целите и приоритетите в работата на преподавателския екип е насочена към постигне на оптимални резултати за:

 

  • поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

 

  • разкриване на способностите, на интелектуалния, творческия и нравствения потенциал на всяко дете;

 

  • обучение за всяко дете според неговите потребности и индивидуалните способности;

 

  • развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативното мислене;

 

  • формиране на компетентности в участниците в образователния процес на основата на съвременните технологии за обучение;

 

  • интегриране на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;

 

  •  ефективно и толерантно педагогическо общуване;

 

  • сътрудничество между основните партньори в училищната общност - ученици, учители и родители.

 

Контакти

Средно общообразователно училище Евлоги Георгиев

Град Тръстеник, Община Долна Митрополия, ул. Ф. Александров 14
Телефон: 065512107, 065512203
Интернет сайт: sou-trastenik.com

Галерия

Средно училище Евлоги Георгиев
Средно училище Евлоги Георгиев
Средно училище Евлоги Георгиев

Още Училища в Община Долна Митрополия

Основно училище Климент Охридски

Основно училище Климент Охридски, Крушовене

Основно училище Климент Охридски, с. Крушовене е училище с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гра

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Горна Митрополия

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Горна Митрополия е учебно заведение с богат история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

Средно училище Евлоги Георгиев

Средно училище Евлоги Георгиев, Тръстеник

Средно училище Евлоги Георгиев, град Тръстеник е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Началото на учебното д