Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ, Град Левски

образователни традиции град лвски

образователни традиции град лвски, отлична образователна подготовка, педагози с висок творчески потенциал левски, средно училище крум попов, су крум попов, съвременно училище град левски, учебното заведение град левски, училище крум попов град левски

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
Информация

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ води своето начало от далечната 1921 г., когто започва строителството на ново учебно заведение в тогавашното с. Левски.


През 1923 година е открит първи гимназиален клас и прага на училището прекрачват 31 гимназисти, десет момичета и двадесет и едно момчета. Новото училище се именува Смесена прогимназия ”Васил Левски”.


През 1924 г. е разкрит втори гимназиален клас, трети през 1925 г. В началото на учебната 1934/1935 г. всички гимназиални класове са закрити и учениците са преместени в гимназията в с. Летница. От следващата учебна година, гимназията отново отваря врати с ново име - Средно смесено училище ”Княз Симеон Търновски”.

 

Така година след година учебното заведение търпи различни промени. Промените са следвали своята хронология на времето, но с годините препятствията са преодолени и днес КРУМ ПОПОВ е едно съвременно училище със своето място в публичното пространство.


С гордост може да се каже, че Средно училище Крум Попов, град Левски е едно от първите средни училища в България - четиринадесетото по ред.


През 1998 г. след решение на педагогическия съвет от м. юли - 1 октомври е обявен за училищен празник. На този ден, по повод 75 годишнината е открит музей на училището, в който е съхранена историята му. В капсула, която трябва да се отвори през 2023 г. по повод 100 годишнината е поставено обръщение от името на целия тогавашен педагогически колектив към бъдното поколение с пожелание да продължат духовното начало дадено от първите учители и ученици в началото на ХХ век. Да се гордеят с миналото, с настоящето и да вярват в бъдещето, защото това е училище с развитие и традиции.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ е учебно заведение, което съществува в трите вида историческо време - минало, настояще и бъдеще.

 

Днес, в началото на ХХІ век СУ КРУМ ПОПОВ е съвременно училище със собствено място в публичното пространство, с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови учебно-образователни идеи, среда за изява на учители и ученици. 

 

Учебното заведение е отворено към света, като процесът на въвеждане на иновациите се извършва с активното участие на целия педагогически колектив в единство с използването на информационно-комуникативните технологии. Тук миналото и настоящето живеят в хармония с традициите и модерните образователни технологии.

 

От основаването до днес СУ КРУМ ПОПОВ е средище на педагози с висок творчески потенциал, намиращи общ език, работщи в екип различни поколения учители и ученици.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ е учебно заведение със свой облик и специфика, със своя мисия и визия, съхранена история, училищни символи, многофункционална сграда, голям процент можещи и знаещи ученици, учители - професионалисти. Всичко това е една симбиоза в чиято основа е формулата за успех, доказана на спортни състезания, конкурси и олимпиади.

 

 

 

 

 

 

Контакти

Средно общообразователно училище Крум Попов

Град Левски, Община Левски, ул. Иван Вазов 2
Телефон: 065083016, 065082442
Факс: 065083016
Интернет сайт: www.soukrumpopov.com

Галерия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КРУМ ПОПОВ

Още Училища в Град Левски

Още Училища в Община Левски