Регистър на училищата

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Село Бенковски - Цели и приоритети

авторитетна образователна институция

авторитетна образователна институция, авторитетно учебното заведение бенковски, висококвалифицирани педагози бенковски, добро учебно заведение в село бенковски, извор на знание село бенковски, иновативно училище село бенковски, качествено обучение село бенковски, наложило се учебно заведение бенковски, педагози с богат опит бенковски, предпочитано средно училище бенковски, средно училище село бенковски, су н вапцаров село бенковски, су никола вапцаров бенковски, су село бенковски, толерантно педагогическо общуване, утвърдило се учебно заведение бенковски, учебно заведение село бенковски, училище с авторитет бенковски, училище с добра база село бенковски, училище с добра подготовка бенковски, училище с дълогодишна история бенковски, училище с традиции село бенковски, училище със запазени традиции бенковски

Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Цели и приоритети

ЦЕЛИ

 

 • Усвояване на задължителния образователен минимум.

 

 • Повишаване на качеството на образование.

 

 • Подобряване качеството на преподаване, чрез повишаване квалификацията и професионалните умения на преподавателите.

 

 • Осигуряване на достъпност в образователния процес чрез интегриране на учениците от етническите малцинства и СОП.

 

 • Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд и обучение

 

 • Стриктно спазване на ПВР - от учители, ученици и помощен персонал.

 

 • Разработване и участие в проекти.

 

 

ПРИОРИТЕТИ

 

 

 • Привличане на повече ученици в училище и задържането им.

 

 • Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище.

 

 • Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИКТ.

 

 • Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището.

 

 • Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

Контакти

Средно общообразователно училище Никола Йонков Вапцаров

Село Бенковски, Община Кирково, ул. Шипка 2
GSM: 0877839577

Галерия

Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров

Още Училища в Община Кирково

Средно училище Никола Йонков Вапцаров

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Бенковски

Средно училище Никола Й. Вапцаров, село Бенковски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото,

Средно училище Отец Паисий

Средно училище Отец Паисий, Кирково

Средно училище Отец Паисий, Кирково е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното,