Регистър на училищата

Средно училище Отец Паисий, Село Кирково

авторитетно учебно заведение кирково

авторитетно учебно заведение кирково, добро образование кирково, извор на знание кирково, качествено обучение кирково, квалифицирани педагози кирково, педагози с богат опит кирково, предпочитано учебно заведение кирково, средно училище кирково, средно училище отец паисий кирково, су кирково, су отец паисий кирково, увърдило се учебно заведение кирково, учебно заведение кирково, училище с добра база кирково, училище с добра подготовка кирково, училище с дългогодишна история кирково, училище с традиции кирково, училище село кирково

Средно училище Отец Паисий
Информация

Средно училище Отец Паисий

Средно училище Отец Паисий, Кирково е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Образователното дело води своето начало от далечната 1936 год. до 1963 г., когато основното училище е преобразувано на Средно политехническо училище, превърнало се в притегателен център за мотивирани и ориентирани към постижения ученици.

 

През есента на 1978 год. отворя врати новопостроената голяма, просторна и многокабинетна сграда на Единно средно политехническо училище, посрещайки своите възпитаници от 4-ти до 11-ти клас. През учебната 1988/89 год. към училището е разкрит начален курс за децата от централно Кирково, които дотогава са се обучавали в началното училище в Горно Кирково.

 

През 1991 год. ЕСПУ е преименувано в Средно общообразователно училище Отец Паисий с разкриване на една паралелка (І курс на СПТУ) по машиностроене.

 

През учебната 1991/92 г. е създаден УПК с 3 професионални паралелки - една за подготовка на работници в шевното производство и две за подготовка на работници в машиностроенето.

 

Поради структурни промени през 1995 г. професионалните паралелки са отделени с обособяване на СПТУ по МЛП Васил Левски.

 

От учебната 2016/2017 год. двете учебни заведения отново се обединяват в Средно училище Отец Паисий с професионални паралелки.


През всички тези, немалко години СУ Отец Паисий гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в община Кирково.

 

Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на общината.

 

СУ Отец Паисий, Кирково се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование.

 

В своето развитие учебното заведение се утвърди като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.

 

Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

Днес СУ Отец Паисий, Кирково е училище от висока класа, престижно и предпо­читано от много млади хора. Разполага с добра материално-техническа база за общообразователна, професионална и практическа подготовка.

 

В учебното заведение се обучават 313 възпитаника от 1-ви до 12-ти клас в непрофилирана, профилирана и професионална подготовка.


Училището осигурява условия за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие в съответствие с възрастта, способностите и интересите на учениците.


Гордост за училището са призовите места в спорта (хандбал, футбол и волейбол), в олимпиади, конкурси и състезания на областно и национално ниво.


Да си завършил СУ Отец Паисий, Кирково и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Учебното заведение е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Директор на учебното заведение е инж. Румен Младенов.

Контакти

Средно общообразователно училище Отец Паисий

Село Кирково, Община Кирково, ул. Димитър Благоев 40
GSM: 0889941901

Галерия

Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий
Средно училище Отец Паисий

Още Училища в Община Кирково

Средно училище Никола Йонков Вапцаров

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Бенковски

Средно училище Никола Й. Вапцаров, село Бенковски е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото,

Средно училище Отец Паисий

Средно училище Отец Паисий, Кирково

Средно училище Отец Паисий, Кирково е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното,