Регистър на училищата

Средно училище Петко Рачов Славейков, Град Видин

добри педагози видин

добри педагози видин, добро училище видин, извор на знание и мъдрост видин, качествено обучение видин, огнище на възрожденски дух и новаторство видин, огнище на просвета и родолюбие видин, отлични преподаватели видин, педагози с богат опит видин, средно учебно заведние град видин, средно училище видин, средно училище п р славейков видин, средно училище славейков видин, су видин, су петко р славейков видин, учебно заведние град видин, училище петко р славейков видин

Галерия

Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков
Средно училище Петко Рачов Славейков

Средно училище Петко Рачов Славейков
Информация

Средно училище Петко Рачов Славейков

 
Средно училище Петко Рачов Славейков, Видин води началото си от далечната 1925 г. като Народното начално училище П.Р.Славейков.
 
До учебната 1937/1938 г. учебното заведение се помещава в сградата, намирающа се в двора на църквата Св. Теодор Тирон.
 
Първоначално обучението е в подготвително отделение, като всяка следваща година се открива по един клас до ІІІ. ІV клас е открит през учебната 1939/1940 г.
 
Строежът на нова училищна сграда, започнал през 1922 г., поради липса на средства строителството продължло до 1939 г.
 
През 1961 г. учебното завдение е определено за първото в града, в което е въведено полуинтернатно обучение, със занятия до и след обяд.
 
През 1962 г. е открита първата занималня, водена от учителката Вера Цветкова, а през 1963 г. е открит и ученически стол.
 
Средно училище Петко Рачов Славейков, Видин e с курс на обучение от първи до дванадесети клас. Учебното заведение е с общинско финансиране.
 
Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.
 
Средно училище Петко Рачов Славейков, Видин се стреми да повишави качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.
 
Екипът от квалифицирани преподаватели, педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.
 
За времето на своето съществуване СУ Петко Рачов Славейков, Видин е огнище на просвета, родолюбие, възрожденски дух и новаторство.
 
Всичките тези години учебното заведение е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.
 
 

Контакти

Средно училище Петко Рачов Славейков

Град Видин, Община Видин, ул. П. Р. Славейков №17
Телефон: 094600218
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Видин