Регистър на училищата

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, Град Стрелча

авторитетно учебно заведение стрелча

авторитетно учебно заведение стрелча, висококвалифицирани педагози стрелча, добро образование стрелча, извор на знание стрелча, качествено обучение стрелча, педагози с богат опит стрелча, предпочитано средно училище стрелча, предпочитано учебно заведение стрелча, предпочитано училище стрелча, препоръчано училище стрелча, св св кирил и методий град стрелча, светилище на просвещението стрелча, средище на духовност стрелча, средно училище град стрелча, средно училище кирил и методий стрелча, средно училище св св кирил и методий, су град стрелча, су кирил и методий стрелча, су св св кирил и методий стрелча, учебно заведение стрелча, училище град стрелча, училище кирил и методий стрелча, училище с добра материална база стрелча, училище с добра подготовка стрелча, училище св св кирил и методий стрелча, училище със запазени традиции стрелча

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Информация

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, град Стрелча е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Отворило врати през далечната 1914 год., за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Преди повече от сто години, гордите родолюбци в Стрелча, разбрали силата на просвещението се захващат с богоугодно и спасително дело да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина.


През 1914/1915 г. в северната и в южната част на Стрелча отварят врати две начални училища, а през 1929 г. започва строителството на първата сграда на днешното СУ, открита след три години. През 1930 г. е открито и земеделско училище.


През есента на 1944 год. - най-бурното и жестоко време за часове от лицето на земята изчезват цели градове, а в Стрелча се ражда ново училище, в което учат 600 ученика от близки и далечни села, разпределени в 16 паралелки.

 

През 1955/1956 год. трите училища в града - гимназията, прогимназията и начално училище Св.Св.Кирил и Методий са обединени в ЕСПУ 9-ти Септември.


През годините училището преживява редица реорганизации - СПУ, ЕСПУ, разкриване на ПУЦ - за да се стигне до днешното СУ Св. Св. Кирил и Методий.


Всяко училище има своя история на създаване, утвърждаване и развитие, но всичките имат една обща цел: да предоставят добро образование, да изградят личности и да дадат пълноценна професионална квалификация.


Времето довява повелята за политехническо образование и в Стрелча са разкрити няколко специалности: оператор на металорежещи машини, икономически специалности, а след демократичните промени и развитието на туризма и направление ресторантьорство и кетъринг, с професия готвач.

 

Материалната база е обновена, разполага с просторни кабинети по готварство и сервиране, учебен ресторант, оборудвани с модерна техника.

 

От 2008 год. училището е член на Асоциацията на училищата в туризма. Негови представители участват в срещи и състезания между членовете на асоциацията.

 

С новото време, навлизат и новите технологии. На разположение на учениците са два компютърни кабинета с 20 компютъра и интернет, мултимедийни проектори, преносими компютри, семинарнат зала. Преподавателите търсят нови, по-интересни и нестандартни форми за преподаване на уроците, за да задържат, и без това крехкото внимание на учениците. Бързо навлизат интерактивните методи. Увеличават се часовете по чуждоезиково обучение. От години образователните цели се осъществяват с помощта на занималните следобедните групи на възпитаниците. Колективът непрекъснато разработва и печели проекти, като така увеличава бюджета на училището и подобрява материално техническата база и условията за обучение.


През всички тези немалко години СУ Св. Св. Кирил и Методий е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на град Стрелча. Предлага обучение на общо 221 ученика, разпределени в единадесет паралелки.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.


Особена гордост за СУ Св. Св.Кирил и Методий са спортните успехи. Имената на именити спортисти са свързани трайно с историята на училището. Волейбол, футбол, тенис на маса, борба, лека атлетика са спортовете които изпълват свободното време на възпитаниците, под вещото ръководство на Бойчо Гуджев, Добри Добрев и Стоян Литов.

 

Възпитаниците на учебното заведение изявяват и творческите си възможности в театрални постановки и забавни шоу-програми, подготвени от самите ученици. След събитията вървят и учениците журналисти, членове на редколегията на младежки вестник „Стрелица”.


През годините до днес, СУ Св. Св. Кирил и Методий, град Стрелча се е превърнало в средище на просвета, култура и българщина, място, от което си тръгват знаещи и можещи млади хора.

 

Контакти

Средно училище Св.Св. Кирил и Методий

Град Стрелча, Община Стрелча, бул. България 69
Телефон: 035322349
GSM: 0885377655, 0897586067
Интернет сайт: soustrelcha.net

Галерия

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Още Училища в Община Стрелча

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, Стрелча

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, град Стрелча е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати п