Регистър на училищата

Средно училище Христо Ботев, Град Ивайловград

авторитена учебна институция ивайловград

авторитена учебна институция ивайловград, авторитетно учебно заведение ивайловград, авторитетно училище ивайловград, висококачествено обучение ивайловград, добра учебна база ивайловград, добра учебна подготовка ивайловград, добро образование ивайловград, извор на знание ивайловград, качествено образование ивайловград, качествено обучение ивайловград, квалифицирани педагози ивайловград, образователна институция ивайловград, огнище на национални традиции ивайловград, педагози с богат опит ивайловград, средище на духовност ивайловград, средно училище ивайловград, средно училище христо ботев, су ивайловград, су христо ботев, су христо ботев ивайловград, толерантно общуване ивайловград, традиции и ценности ивайловград, утвърдило се учебно заведение ивайловград, училище с традиции ивайловград

Средно училище Христо Ботев
Информация

Средно училище Христо Ботев

Средно училище Христо Ботев, Ивайловград осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

Отваря врати, за да посрещне своите първи възпитаници, а стотици учители им даряват знания, топлина и човечност.

 

Учителският колектив се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.

 

Образованието, което получават учениците на СУ Христо Ботев е в унисон с променящия се съвременен свят. У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.

 

Колективът работи за утвърждаването на учебното заведение като образователна институция, способна да формира у възпитаниците си национални и общочовешки добродетели.

 

Усилия са насочени и към усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия състав и обособяването му като екип, състоящ се от висококвалифицирани и отговорни специалисти.

 

СУ Христо Ботев има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.

 

Учебната дейност протича, съгласно утвърдените от МОН планове и програми. Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни, а учениците усвояват, както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. Спортът е сред приоритетите в учебната програма.

 

Екип от отлични педагози полага грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, възпитавайки дух на толерантност и уважение към другия, към различния.


Репутацията на СУ Христо Ботев, Ивайловград се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършилите образованието си в него.Директор на учебното заведение е г-жа Александра Хорозова.

Контакти

Средно училище Христо Ботев

Град Ивайловград, Община Ивайловград, ул. Волгоград 5
Телефон: 036616040, 036616041, 036616042
Факс: 036616042
Интернет сайт: sou-hristo-botev-ivaylovgrad.org

Галерия

Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Ивайловград

Средно училище Христо Ботев

Средно училище Христо Ботев, Ивайловград

Средно училище Христо Ботев, Ивайловград осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.