Регистър на училищата

Средно училище Христо Ботев, Град Ивайловград - Мисия

авторитена учебна институция ивайловград

авторитена учебна институция ивайловград, авторитетно учебно заведение ивайловград, авторитетно училище ивайловград, висококачествено обучение ивайловград, добра учебна база ивайловград, добра учебна подготовка ивайловград, добро образование ивайловград, извор на знание ивайловград, качествено образование ивайловград, качествено обучение ивайловград, квалифицирани педагози ивайловград, образователна институция ивайловград, огнище на национални традиции ивайловград, педагози с богат опит ивайловград, средище на духовност ивайловград, средно училище ивайловград, средно училище христо ботев, су ивайловград, су христо ботев, су христо ботев ивайловград, толерантно общуване ивайловград, традиции и ценности ивайловград, утвърдило се учебно заведение ивайловград, училище с традиции ивайловград

Средно училище Христо Ботев
Мисия

СУ Христо Ботев, Ивайловград е изградило своето име като едно от утвърдените училища в сферата на средното образование в България.


Обучението е синоним на високо качество на образование. Основният принос за това се дължи на екипа, състоящ се от взискателни преподаватели, притежаващи високи квалификации и опит.


Мисията на екипа е да създава образователна среда, която да вдъхновява и мотивора учениците да усвояват знания и умения, които са необходими за техния успех в XXI-ви век.


Дейността на СУ Христо Ботев е насочена към:

 

- Реализиране на общозадължителното обучение на учениците от 1-ви до 12-ти клас.

 

- Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

 

- Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

- Способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят.

 

Контакти

Средно училище Христо Ботев

Град Ивайловград, Община Ивайловград, ул. Волгоград 5
Телефон: 036616040, 036616041, 036616042
Факс: 036616042
Интернет сайт: sou-hristo-botev-ivaylovgrad.org

Галерия

Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Ивайловград

Средно училище Христо Ботев

Средно училище Христо Ботев, Ивайловград

Средно училище Христо Ботев, Ивайловград осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.