Регистър на училищата

Средно училище Христо Ботев, Град Сапарева баня

водещо учебно заведение сапарева баня

водещо учебно заведение сапарева баня, добро учебно заведение сапарева баня, качествено образование сапарева баня, качествено обучение сапарева баня, квалифицирани педагози сапарева баня, отлични педагози сапарева баня, предпочитано учебно заведение сапарева баня, препоръчано учебно заведение сапарева баня, средно учебно заведение сапарева баня, средно училище сапарева баня, су христо ботев сапарева баня, съвременно училище сапарева баня, учебно заведение сапарева баня, училище с богата история сапарева баня, училище с добра материална база сапарева баня, училище с дългогодишни традиции сапарева баня, училище христо ботев сапарева баня

Средно училище Христо Ботев
Информация

Средно училище Христо Ботев

 

Средно училище Христо Ботев - Сапарева баня води своето начало от даечната 1879 година.

 

За начало на светско училище в това село се сочи 1869 година. С Освобождението на България през 1878 година се открива пътят за свободното развитие на народната просвета и образование.

 

В Сапарева баня е било открито българско смесено първоначално училище през учебната 1879/1880 година, където са обучавани 196 ученици от  първи до пети клас.

 

През 1925 година тържествено е осветена новопостроената училищна сграда, където през 1930 година е открито двугодишно практическо зимно училище по селско стопанство с прием след завършено основно образование. То подготвя кадри за селското стопанство.

 

През 1956 година е открит гимназиален курс, който през 1958 година е трансформиран в Селскостопански техникум, а през 1968 година  в Средно професионално - техническо училище по селско стопанство с профил механизация в животновъдството.

 

През учебната 1977/1978 година СПТУ е преобразувано в Единно средно политехническо училище с прием на две паралелки в ІХ клас.

 

През учебната 1994/1995 година училището се разделя на - Основно училище Христо Ботев и Средно професионално - техническо училище по Туризъм и лека промишленост Алеко Константинов.

 

През учебна 2009/2010  година учебното заведние чества 130-годишен юбилей от създаването му.

 

През 2016 година ОУ Христо Ботев и Професионална гимназия по туризъм и администрация Алеко Константинов се преобразува в Средно училище Христо Ботев, като се запазват праралелките в гимназиален етап с обучение по професии в областта на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и организацията на свободното време.

 

В учебното заведение се обучават 420 ученици от І до ХІІ клас, под грижите на директор, заместник - директор, психолог, логопед, 2 ресурстни учители и екип от 44 високо квалифицирани преподаватели по общообразователна и професионална подготовка.

 

Образованието, което получават учениците на СУ Христо Ботев е в унисон с променящия се съвременен свят. У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.

 

Учителският колектив работи за утвърждаването на учебното заведение като образователна институция, способна да формира у възпитаниците си национални и общочовешки добродетели.

 

Усилия са насочени и към усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия състав и обособяването му като екип, състоящ се от високовалифицирани и отговорни специалисти.

 

Учебното заведение има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.


СУ Христо Ботев, Сапарева баня е съвременено училище с добра материална база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение.

 

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Учителите и учениците имат самочувствието на носители на традиция, отстоявана 130 години.

 

Средно училище Христо Ботев се гордее с постиженията и успехите на много поколения граждани на Сапарева баня.

 

Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град Сапарева баня.


Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.


Репутацията на СУ Христо Ботев, Сапарева баня се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.


Директор на учебното заведение е г-жа Емилия Гелева.

 

Контакти

Средно училище Христо Ботев

Град Сапарева баня, Община Сапарева баня, ул. Княз Борис ІІІ № 3
Телефон: 070723531
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Сапарева баня