Регистър на училищата

Средно училище Христо Ботев, Град Сапарева баня

авторитена учебна институция сапарева баня

авторитена учебна институция сапарева баня, авторитетно учебно заведение сапарева баня, водещо учебно заведение сапарева баня, добра учебна подготовка сапарева баня, добро образование сапарева баня, добро учебно заведение сапарева баня, извор на знание сапарева баня, извънкласни занимания сапарева баня, иновативно учище сапарева баня, качествено образование сапарева баня, качествено обучение сапарева баня, квалифицирани педагози сапарева баня, отлични педагози сапарева баня, предпочитано учебно заведение сапарева баня, препоръчано учебно заведение сапарева баня, светилище на просвещението сапарева баня, средно учебно заведение сапарева баня, средно училище сапарева баня, су христо ботев сапарева баня, съвременно училище сапарева баня, учебно заведение сапарева баня, училище с богата история сапарева баня, училище с добра база сапарева баня, училище с добра материална база сапарева баня, училище с добра подготовка сапарева баня, училище с дългогодишни традиции сапарева баня, училище с традиции сапарева баня, училище христо ботев

Средно училище Христо Ботев
Информация

Средно училище Христо Ботев

Средно училище Христо Ботев, Сапарева баня е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.


Основите на училищното обучение са поставени в далечното минало с изучаване на четмо и писмо от децата.

 

За начало на светско училище е сочена 1869 година. След освобождението на България през 1878 година, пътят за свободно развитие на народната просвета и образование, вече е възможен. В Сапарева баня е разкрито българско смесено първоначално училище, за обучавание на децата от първи до пети клас.

 

През 1925 година тържествено е осветена новопостроената училищна сграда, където през 1930 година е открито двугодишно практическо зимно училище по селско стопанство с прием след завършено основно образование.

 

През 1956 г. в училището е разкрит гимназиален курс, което през 1958 г. е трансформирано в Селскостопански техникум, а през 1968 г. в Средно професионално - техническо училище по селско стопанство с профил механизация в животновъдството.


Статутът на учебното заведение претърпява редица промени. През учебната 1977/1978 г. СПТУ е преобразувано в Единно средно политехническо училище с прием на две паралелки в ІХ-ти клас.


През учебната 1994/1995 год. училището е разделено на - Основно училище Христо Ботев и Средно професионално - техническо училище по Туризъм и лека промишленост Алеко Константинов.


През 2009/2010 година учебното заведние чества своя 130-годишен юбилей.


От 2016 год. ОУ Христо Ботев и ПГ по туризъм и администрация Алеко Константинов са слети в Средно училище Христо Ботев, като се запазват праралелките в гимназиален етап с обучение по професии в областта на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и организацията на свободното време.


От създаването на учебното заведение до днес, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.


Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на Сапарева баня.


СУ Христо Ботев се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование.


В учебното заведение се обучават 420 ученици от І-ви до ХІІ-ти клас, под грижите на висококвалифициран преподавателски екип по общообразователна и професионална подготовка.

 

Образованието, което получават учениците на СУ Христо Ботев е в унисон с променящия се съвременен свят. У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.

 

Учителският колектив работи за утвърждаването на учебното заведение като образователна институция, способна да формира у възпитаниците си национални и общочовешки добродетели.

 

Усилия са насочени и към усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия състав и обособяването му като екип, състоящ се от високовалифицирани и отговорни специалисти.

 

Учебното заведение има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.


СУ Христо Ботев, Сапарева баня е съвременено училище с добра материална база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение.

 

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Учителите и учениците имат самочувствието на носители на традиция, отстоявана 130 години.

 

Средно училище Христо Ботев се гордее с постиженията и успехите на много поколения граждани на Сапарева баня.

 

Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град Сапарева баня.


Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.


Репутацията на СУ Христо Ботев, Сапарева баня се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.


Директор на учебното заведение е г-жа Емилия Гелева.

 

Контакти

Средно училище Христо Ботев

Град Сапарева баня, Община Сапарева баня, ул. Княз Борис №3
Телефон: 070723531
Интернет сайт: ousaparevabania.com

Галерия

Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев
Средно училище Христо Ботев

Още Училища в Община Сапарева баня

Средно училище Христо Ботев

Средно училище Христо Ботев, Сапарева баня

Средно училище Христо Ботев, Сапарева баня е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неиз