Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Село Бял извор

възрожденски дух и новаторство бял извор

възрожденски дух и новаторство бял извор, добра материална база бял извор, екип от отлични педагози бял извор, качествено обучение и възпитение бял извор, квалифицирани преподаватели бял извор, огнище на просвета и родолюбие бял извор, пълноценна реализация на учениците бял извор, средно учебно заведение бял извор, средно училище христо смирненски бял извор, су христо смирненски бял извор, участие в състезания и конкурси бял извор, училище със собствен вестник междучасие, училище христо смирненски бял извор

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Информация

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ е учебно заведение в село Бял извор, Община Ардино. Носи името на великия български поет Христо Смирненски.


Учебното заведение e с курс на обучение от първи до дванадесети клас. Училището е с общинско финансиране.


Учебното заведение разполага с добра материална база и сграден фонд, които се обновяват и модернизират, чрез участие в проекти и средства от общината.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ предоставя обучение в паралелка с профил Природо-математически с профилиращи предмети – английски език, информационни технологии, биология и химия. Информатика и информационни технологии се изучават в IX и X клас по 3 часа, XI и XII клас по 4 часа седмично в два модерно оборудвани компютърни кабинети с денонощен интернет.

 

Учебното заведение издава собствен вестник Междучасие.

 

Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ се стреми да повишави качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

 

Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към своите ученици.


Екипът от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

През времето на своето съществуване СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, Бял извор е огнище на просвета, родолюбие, възрожденски дух и новаторство.


Всичките тези години учебното заведение е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

 


Директор на СУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ село Бял извор, е г-н Еркан Хаджимустафа.

 

 

 

Контакти

Средно общообразователно училище Христо Смирненски

Телефон: 036522386

Галерия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

Още Училища в Община Ардино