Регистър на училищата

Средно училище Христо Смирненски, Град Гулянци

авторитетно учебното заведение гулянци

авторитетно учебното заведение гулянци, висококвалифициран педагози гулянци, добра подготовка гулянци, извор на знание гулянци, качествено и съвременно обучение гулянци, качествено образование гулянци, качествено обучение и възпитение гулянци, огнище на национални традиции гулянци, педагози с богат опит гулянци, предпочитано средно училище гулянци, предпочитано учебно заведение гулянци, средно училище град гулянци, средно училище христо смирненски гулянци, су град гулянци, су христо смирненски гулянци, училище с традиции град гулянци

Средно училище Христо Смирненски
Информация

Средно училище Христо Смирненски

Средно училище Христо Смирненски, град Гулянци осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

Учебното заведение е с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Основите на училищното обучение са поставени още през далечната 1818 год. с откриването на българско училище в Гулянци в зимника на Цени Спасов, което по нареждане на турските власти по-късно било закрито. Българско училище отново било открито през 1828 год, за да даде знаия и просвета на своите любознателни възпитаници.

 

Но желаещите да се ограмотяват, да учат четмо и писмо деца били много, затова с доброволен труд на населението през 1868 год. била построена първата училищна сграда с 2 учебни стаи.

 

Поради нарастващия брой ученици през 1930 год. е построена нова дуетажна училищна сграда с 10 учебни стаи.

 

През 1931 г. училището вече е основно, но недостатъчно за да приюти възпитаниците в 14 паралелки, затова част от тях продължавили обучението си в старата училищна сграда.

 

До 1958 год. учебното заведение нямало име. По предложение на учителския колектив е взето решение училището да носи името на поета Христо Смирненски.

 

През учебната 1981/82 год. училището е преобразувано в Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) Христо Смирненски, като през следваща година започват обучение и първите 10-ти класове.

 

На 5 август 1982 г. е направена първата копка за изграждането на 26-класно училище. Новата училищна сграда на СОУ е тържествено открита през 1985-86 год.

 

Първият випуск с пълен курс на обучение от 1-ви до 11-ти клас завършва през 1990 год. Една паралелка - водачи на категория „Т” и „ С” и една икономическа.

 

На 31 октомври 2008 год. тържествено е чествано 190 години просветно дело и 140 години училище в град Гулянци.


В своята богата, над 200-годишна история, СУ Христо Смирненски, град Гулянци значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции на своите предшественици и създава условия, с които тези традиции да съществуват и в бъдеще.

 

Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.


Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата. Налични 9 класни стаи, компютърен кабинет, стая за отдих, кухненски блок и приспособена стая за физкултурен салон.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Безспорият авторитет на СУ Христо Смирненски, град Гулянци се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


Директор на учебното заведение е г-жа Емилия Петрушева.

 

Контакти

Средно училище Христо Смирненски

Град Гулянци, Община Гулянци, ул. Георги Сава Раковски 19
Телефон: 065612549, 065613134
GSM: 0878514066

Галерия

Средно училище Христо Смирненски
Средно училище Христо Смирненски
Средно училище Христо Смирненски
Средно училище Христо Смирненски
Средно училище Христо Смирненски

Още Училища в Община Гулянци

Средно училище Христо Смирненски

Средно училище Христо Смирненски, Гулянци

Средно училище Христо Смирненски, град Гулянци осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.