Регистър на училищата

Средно училище Христо Смирненски, Град Гулянци

авторитетно учебното заведение гулянци

авторитетно учебното заведение гулянци, висококачествено обучение гулянци, висококвалифициран педагози гулянци, добра подготовка гулянци, добро образование гулянци, добър екип от педагози гулянци, извор на знание гулянци, качествено и достъпно обучение гулянци, качествено и съвременно обучение гулянци, качествено образование гулянци, качествено обучение и възпитение гулянци, огнище на национални традиции гулянци, педагози с богат опит гулянци, предпочитано средно училище гулянци, предпочитано учебно заведение гулянци, средище на духовност и знание гулянци, средище на просвещението гулянци, средно училище град гулянци, средно училище христо смирненски гулянци, су град гулянци, су христо смирненски гулянци, трайни знания и умения гулянци, училище с добра подготовка гулянци, училище с традиции град гулянци

Средно училище Христо Смирненски
Информация

Средно училище Христо Смирненски

Средно училище Христо Смирненски, град Гулянци осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

Учебното заведение е с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Основите на училищното обучение са поставени още през далечната 1818 год. с откриването на българско училище в Гулянци в зимника на Цени Спасов, което по нареждане на турските власти по-късно било закрито. Българско училище отново било открито през 1828 год, за да даде знаия и просвета на своите любознателни възпитаници.

 

Но желаещите да се ограмотяват, да учат четмо и писмо деца били много, затова с доброволен труд на населението през 1868 год. била построена първата училищна сграда с 2 учебни стаи.

 

Поради нарастващия брой ученици през 1930 год. е построена нова дуетажна училищна сграда с 10 учебни стаи.

 

През 1931 г. училището вече е основно, но недостатъчно за да приюти възпитаниците в 14 паралелки, затова част от тях продължавили обучението си в старата училищна сграда.

 

До 1958 год. учебното заведение нямало име. По предложение на учителския колектив е взето решение училището да носи името на поета Христо Смирненски.

 

През учебната 1981/82 год. училището е преобразувано в Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) Христо Смирненски, като през следваща година започват обучение и първите 10-ти класове.

 

На 5 август 1982 г. е направена първата копка за изграждането на 26-класно училище. Новата училищна сграда на СОУ е тържествено открита през 1985-86 год.

 

Първият випуск с пълен курс на обучение от 1-ви до 11-ти клас завършва през 1990 год. Една паралелка - водачи на категория „Т” и „ С” и една икономическа.

 

На 31 октомври 2008 год. тържествено е чествано 190 години просветно дело и 140 години училище в град Гулянци.


В своята богата, над 200-годишна история, СУ Христо Смирненски, град Гулянци значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции на своите предшественици и създава условия, с които тези традиции да съществуват и в бъдеще.

 

Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.


Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на децата. Налични 9 класни стаи, компютърен кабинет, стая за отдих, кухненски блок и приспособена стая за физкултурен салон.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. Като от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.


Екип от висококвалифицирани преподаватели и педагози с богат опит, полагат грижи за своите малки възпитаници, обграждайки ги с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.


Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. Педагозите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.


Безспорият авторитет на СУ Христо Смирненски, град Гулянци се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.


Директор на учебното заведение е г-жа Емилия Петрушева.

 

 

Контакти

Средно училище Христо Смирненски

Град Гулянци, Община Гулянци, ул. Георги Сава Раковски 19
Телефон: 065612549, 065613134
GSM: 0878514066
Интернет сайт: sugulyantsi.com

Галерия

Средно училище Христо Смирненски
Средно училище Христо Смирненски
Средно училище Христо Смирненски
Средно училище Христо Смирненски
Средно училище Христо Смирненски

Още Училища в Община Гулянци

Средно училище Христо Смирненски

Средно училище Христо Смирненски, Гулянци

Средно училище Христо Смирненски, град Гулянци осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Средно училище Асен Златаров

Средно училище Асен Златаров, Гиген

Средно училище Асен Златаров, село Гиген е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Води своето начало от далечната 18