Регистър на училищата

Средно училище Черноризец Храбър, Град Велики Преслав - Цели и приоритети

авторитетно училище велики преслав

авторитетно училище велики преслав, добра подготовка велики преслав, добро учебно заведение велики преслав, извор на знание велики преслав, качествено обучение велики преслав, наложило се учебно заведение велики преслав, педагози с богат опит велики преслав, предпочитано средно училище велики преслав, средно училище велики преслав, средно училище черноризец храбър, су велики преслав, су черноризец храбър, су черноризец храбър велики преслав, учебно заведение велики преслав, училище с добра база велики преслав, училище с добра подготовка велики преслав, училище с традиции велики преслав

Средно училище Черноризец Храбър
Цели и приоритети

ЦЕЛИ

 

  • Издигане и утвърждаване престижа на училището;

 

  • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

 

  • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите;

 

  • Повишаване квалификацията на учителите;

 

 

ПРИОРИТЕТИ

 

  • Привличане на повече ученици в училище и задържането им;

 

  • Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище;

 

  • Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИКТ;

 

  • Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

 

  • Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

Контакти

Средно общообразователно училище Черноризец Храбър

Телефон: 053842039

Галерия

Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър
Средно училище Черноризец Храбър

Още Училища в Град Велики Преслав

Още Училища в Община Велики Преслав

Средно училище Черноризец Храбър

Средно училище Черноризец Храбър, Велики Преслав

Средно училище Черноризец Храбър, Велики Преслав е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото,