Регистър на училищата

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Град Генерал Тошево - Прием 2022-2023

авторитетно учебното заведение генерал тошево

авторитетно учебното заведение генерал тошево, висококвалифицирани педагози генерал тошево, добро учебно заведение генерал тошево, извор на знание генерал тошево, качествено образование генерал тошево, много добра спортна база генерал тошево, огнище на национални традиции генерал тошево, педагози с богат опит генерал тошево, предпочитано средно училище генерал тошево, предпочитано учебно заведение генерал тошево, препоръчано учебно заведение генерал тошево, средише на духовна изява генерал тошево, средно учебно заведение генерал тошево, средно училище в генерал тошево, средно училище генерал тошево, су генерал тошево, су никола вапцаров генерал тошево, су никола й вапцаров, съвременно обучение генерал тошево, участие в състезания и конкурси генерал тошево, учебно заведение генерал тошево, училище с традиции генерал тошево

Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Прием 2022-2023

Прием 2022 - 2023

ЗАПОВЕД № 276
Генерал Тошево, 07.03.2022 г.


На основание чл.259, ал.1 и чл.142, ал.2 от ЗПУО; чл. 44, ал. 1 от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование; в изпълнение на решения на ПС № 5 от 24.03.2022 г. и след положително становище на Обществения съвет – протокол № 2 от 04.03.2022 г.


УТВЪРЖДАВАМ


Училищен план-прием за 2022/2023 учебна година както следва:


1. Прием в първи клас – две паралелки, до 22 места във всяка паралелка.
2. За останалите класове – по две паралелки, до 22 места в начален етап, до 26 места в прогимназиален етап.
3. Целодневна организация на учебния ден за всички класове от първи до седми клас.

График

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 3 август 2022 г.
Подаване на документи за прием след трето класиране До 16.00 часа на 07.09.2022 г.
Класиране и обявяване на списък с приетите ученици 07.09.2022 г.
Записване на класираните ученици 08.09.2022 г.

 

Графикът е утвърден със Заповед № 425 от 08.07.2022 г. на Директора на ИСУ „Н. Й. Вапцаров“, издадена на основание Заповед № РД09-1808 от 31.08.2021 г. на Министъра на МОН, относно графика на дейностите по държавния прием на ученици в VIII клас и чл. 70 от Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Контакти

Средно училище Никола Йонков Вапцаров

Град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 7
GSM: 0886929283
Интернет сайт: su-vapcarov-gtoshevo.com

Галерия

Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров
Средно училище Никола Йонков Вапцаров

Още Училища в Община Генерал Тошево

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински, Генерал Тошево

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински, Генерал Тошево е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води начало си от 1989

Основно училище Христо Ботев

Основно училище Христо Ботев, Кардам

Основно училище Христо Ботев е учебно заведение в село Кардам, Община Генерал Тошево. Училище с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си ста

Средно училище Никола Йонков Вапцаров

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Генерал Тошево

Средно училище Никола Йонков Вапцаров, Генерал Тошево е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати