Регистър на училищата

Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски, Град Търговище

Галерия

Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски

Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски
Информация

Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски

 

   В СОУ за деца с увреден слух “Свети Иван Рилски” гр. Търговище се обучават средногодишно 160 деца и ученици от цяла Североизточна България, обхванати от Специална детска градина до ХІІ клас. За тяхното образование, възпитание и слухово-речева рехабилитация се грижат 60 висококвалифицирани сурдопедагози – учители, възпитатели, слухово-речеви рехабилитатори, училищен психолог, лекар и стоматолог.

 

Контакти

Специално училище за ученици с увреден слух Свети Иван Рилски

Град Търговище, Община Търговище, ул. Трети март 38
Телефон: 060164099
GSM: 0878992117
Факс: 060164874
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Търговище