Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ, Село Хайредин

висококвалифицирани педагози хайредин

висококвалифицирани педагози хайредин, добра материална база хайредин, единствено средно училище в община хайредин, качествено обучение хайредин, квалифицирани преподаватели хайредин, общинско средищно училище хайредин, позитивна учебна среда хайредин, полуинтернатни групи хайредин, проект ученически практики хайредин, професия оперативен счетоводител хайредин, професия финансов отчетник хайредин, средно училище васил воденичарски, су васил воденичарски, су васил воденичарски хайредин, учебно заведение хайредин, училще хайредин, целодневна организация на учебния процес

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ
Информация

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ е общинско средищно училище, единственото средно училище за община Хайредин.

 

В учебното заведение учат 285 ученици от първи до дванадесети клас в четиринадесет паралелки. 254 ученици учат в дневна форма, а 31 са в самостоятелна форма на обучение.

 

В училището има осем полуинтернатни групи, които са включени в проект BG051PO001 - 3.1.06 - Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.

 

Учителският колектив се стреми да създаде позитивна учебна среда, където учениците да изявят възможностите си, да ги мотивират за активно и отговорно участие в учебния процес.

 

Учебната 2012/2013 година беше първата година след оптимизацията на училищната мрежа в община Хайредин. Броят на учениците в началото на  учебната година нарасна със сто ученици, а колектива се увеличи с дванадест учители и възпитатели, които поеха обучението на ученици от общо осем селища, с различно ниво на учебна подготовка.

 

За втора учебна година се реализира прием след седми клас с усилено изучаване на английски език и обучение на учениците по професия - Оперативен счетоводител.

 

За втора година се реализира и прием след завършено основно образование за обучение по професия - Финансов отчетник.

 

Допълнителна мотивация за учениците е включване в проекта „Ученически практики“, който дава възможност на учениците да упражняват професията си в реална работна среда.

 

Партньори на училището по този проект са - Община Хайредин , кметство Михайлово, кметство Лехчево, кметство Манастирище и сдружение Нов път Хайредин, които приеха учениците, за да ги въведат в дейностите на различните професии.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ разполага с добра материална база, която беше обогатена с три лаптопа, три мултимедийни проектора, две интерактивни дъски, два фотоапарата, две магнитни дъски, два ламинатора, четири комплекта микрофони с майка, един безжичен микрофон, озвучителна система, три театрални прожектора, като част от тази техника е за ОУ в село Михайлово.

 

Контакти

Средно общообразователно училище Васил Воденичарски

Село Хайредин, Община Хайредин, ул. Георги Димитров 112
Телефон: 091662242, 091662285
GSM: 0878363970, 0877522986, 0879804871
Факс: 091662242
Интернет сайт: souhairedin.eu

Галерия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ

Още Училища в Община Хайредин

Основно училище Горан Червеняшки

Основно училище Горан Червеняшки, Михайлово

Основно училище Горан Червеняшки, с. Михайлово гради своя облик на училище с богата история и традиции, средище на духовната изява и огнище на националните традиции. От първия учебен ден до днес, звъ