Регистър на училищата

Средно училище Васил Левски, Град Вълчи дол

васил левски вълчи дол

васил левски вълчи дол, водещо учебно заведение вълчи дол, вълчи дол, добро образование вълчи дол, извор на мъдрост и знание вълчи дол, качествено обучение вълчи дол, квалифицирани преподаватели вълчи дол, отлични педагози вълчи дол, предпочитано учебно заведение вълчи дол, препоръчано учебно заведение вълчи дол, средно учебно заведение вълчи дол, средно училище вълчи дол, су васил левски вълчи дол, су вълчи дол, съвременно училище вълчи дол, учебно заведение вълчи дол, училище васил левски вълчи дол, училище вълчи дол, училище с богата история вълчи дол, училище с добра материална база вълчи дол, училище с добри преподаватели вълчи дол, училище с дългогодишни традиции вълчи дол

Средно училище Васил Левски
Информация

Средно училище Васил Левски

Средно училище Васил Левски - Вълчи дол

 

Средно училище Васил Левски, Вълчи дол е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници през 1880 година, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост за млади и възрастни.


Новата самостоятелна училищна сграда е открита през 1987 година с налични 22 класни стаи, ученически стол, актова зала, 2 физкултурни салона, работилници по металообработване и дървообработване. Всички кабинети са оборудвани с необходимите учебни помагала и мебели за успешното провеждане на обучителния процес.

 

Безспорният авторитет на СУ Васил Левски, Вълчи дол се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

139-годишната история заслужено формира визията му на най-доброто училище в община Вълчи дол. Като централно общинско училище, акцентира върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентностите.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.

 

Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.

 

През всичките тези години през училището преминават випуск след випуск поколение след поколение. Учили са много известни учени, интелектуалци, лекари, които са изградили авторитет и са получили признание не само в родния си град и страната, но и по всички краища на света.

 

Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Марияна Митева.

 

Да си завършил СУ Васил Левски, Вълчи дол и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

СУ Васил Левски е училище с възможности, гарантиращо знание за бъдещето.

 

 

 

Контакти

Средно общообразователно училище Васил Левски

Град Вълчи дол, Община Вълчи дол, ул. Георги Димитров 1
Телефон: 051312248
Факс: 051312248
Интернет сайт: souvalchidol.com

Галерия

Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски

Още Училища в Община Вълчи дол

Основно училище Климент Охридски

Основно училище Климент Охридски, Стефан Караджа

ОУ Климент Охридски е учебно заведение в село Стефан Караджа, община Вълчи дол. Отворило врати, за да посрещне своите първи възпитаници, жадни за знание, поемащи по пътя към новото, непознато