Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Вълчи дол

вълчи дол

вълчи дол, средно учебно заведение вълчи дол, средно училище вълчи дол, су васил левски вълчи дол, су вълчи дол, училище васил левски вълчи дол, училище вълчи дол

Галерия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Информация

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

СОУ Васил Левски Вълчи дол

 

СУ Васил Левски, Вълчи дол е учебно заведение, открито през 1880 година.


Училището притежава богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.


СУ Васил Левски, Вълчи дол се помещава в нова собствена сграда, построена през 1987 година. Материалната база включва наличието на 22 класни стаи, ученически стол, актова зала, 2 физкултурни салона, работилници по металообработване и дървообработване. Всички кабинети разполагат с необходимите учебни помагала и мебели за успешното провеждане на обучителния процес.


Главните цели в работата на колектива, зает в СУ Васил Левски, Вълчи дол, са: Изграждане на образовани и социално ангажирани личности, притежаващи умения за пълноценна реализация в съвремнното демократично общество; Детето е поставено в центъра на образователния процес, цели се развитието на неговите заложби, интереси и потребности.


СУ Васил Левски, Вълчи дол се е утвърдило като учебно заведение, осигуряващо и предоставящо висока култура на своите възпитаници. Училището е централно общинско, предлага възможности за бъдещето.


Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.


В Средно училище Васил Левски, Вълчи дол се извършва прием на ученици в Първи и Девети клас.


"Училище, предоставящо качествено образование!"

Контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Град Вълчи дол, Община Вълчи дол, ул. Георги Димитров 1
Телефон: 051312248
Факс: 051312248
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Вълчи дол