Регистър на училищата

Средно училище Васил Левски, Град Вълчи дол - Мисия и Визия

васил левски вълчи дол

васил левски вълчи дол, водещо учебно заведение вълчи дол, вълчи дол, добро образование вълчи дол, извор на мъдрост и знание вълчи дол, качествено обучение вълчи дол, квалифицирани преподаватели вълчи дол, отлични педагози вълчи дол, предпочитано учебно заведение вълчи дол, препоръчано учебно заведение вълчи дол, средно учебно заведение вълчи дол, средно училище вълчи дол, су васил левски вълчи дол, су вълчи дол, съвременно училище вълчи дол, учебно заведение вълчи дол, училище васил левски вълчи дол, училище вълчи дол, училище с богата история вълчи дол, училище с добра материална база вълчи дол, училище с добри преподаватели вълчи дол, училище с дългогодишни традиции вълчи дол

Средно училище Васил Левски
Мисия и Визия

 

МИСИЯ

 


Модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието;


Високо равнище на подготовка;


Качествена учебно-възпитателна дейност;


Равен достъп до образование;


Научно и информационно осигуряване;


Свободна изява на личността на ученика;


Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация.

 ВИЗИЯ

 

Модерно конкурентоспособно училище със собствен облик; развиващо дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности;

 

Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование;

 

Централно общинско училище, акцентиращо върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентностите;

 

Педагогически екип работещ за изграждане на образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие;

 

Училище с традиции - училище с бъдеще!

 

Контакти

Средно общообразователно училище Васил Левски

Град Вълчи дол, Община Вълчи дол, ул. Георги Димитров 1
Телефон: 051312248
Факс: 051312248
Интернет сайт: souvalchidol.com

Галерия

Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски

Още Училища в Община Вълчи дол

Основно училище Климент Охридски

Основно училище Климент Охридски, Стефан Караджа

ОУ Климент Охридски е учебно заведение в село Стефан Караджа, община Вълчи дол. Отворило врати, за да посрещне своите първи възпитаници, жадни за знание, поемащи по пътя към новото, непознато