Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Град Вълчи дол - Проекти

вълчи дол

вълчи дол, средно учебно заведение вълчи дол, средно училище вълчи дол, су васил левски вълчи дол, су вълчи дол, училище васил левски вълчи дол, училище вълчи дол

Галерия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Проекти

Създаване на модерна библиотека в СУ Васил Левски, Вълчи дол по проект на Училищното настоятелство


Практически семинари с родители в СУ Васил Левски, Вълчи дол


Проект на СУ Васил Левски, Вълчи дол „Заедно постигаме повече” - крачка към превръщане на училището в център в общността


15 ученици от СУ Васил Левски завършиха успешно практика в реална работна среда


СУ Васил Левски, Вълчи дол започва изпълнението на проект „Училището като център в общността”


Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”


Успешна и ефективна работа по Проект "Включващо обучение" в СУ Васил Левски, Вълчи дол


Успешно приключи и вторият етап на Проект BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни" Нов шанс за успех в СУ Васил Левски, Вълчи дол


Учениците от ПИГ отбелязаха тържествено Деня на народните будители


Проект "Ръка за ръка"

 

Контакти

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Град Вълчи дол, Община Вълчи дол, ул. Георги Димитров 1
Телефон: 051312248
Факс: 051312248
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Вълчи дол