Регистър на училищата

Средно училище Васил Левски, Град Дулово - Цели и приоритети

авторитетно учебно заведение дулово

авторитетно учебно заведение дулово, висококачествено обучение дулово, добра учебна база дулово, добра учебна подготовка дулово, добри педагози дулово, добро образование дулово, извор на знание дулово, качествено образование дулово, отлична учебна подготовка дулово, педагози с богат опит дулово, предпочитано учебно заведение дулово, препоръчано учебно заведение дулово, средище на духовна изява дулово, средно учебно заведение в дулово, средно училище васил левски дулово, средно училище дулово, су васил левски дулово, су дулово, учебни занимания град дулово, училище васил левски дулово, училище дулово, училище с традиции дулово

Средно училище Васил Левски
Цели и приоритети

ЦЕЛИ

 

 • Усвояване на задължителния образователен минимум.

 

 •  Повишаване на качеството на образование.

 

 •  Въвеждане на иновационни методи на преподаване и използване на компютърните технологии в урока.

 

 •  Подобряване качеството на преподаване, чрез повишаване квалификацията и професионалните умения на преподавателите.

 

 •  Осигуряване на достъпност в образователния процес чрез интегриране на учениците от етническите малцинства и СОП.

 

 •  Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд и обучение.

 

 •  Стриктно спазване на ПВР - от учители, ученици и помощен персонал.

 

 •  Разработване и участие в проекти.

 

 

ПРИОРИТЕТИ

 

 • Привличане на повече ученици в училище и задържането им.

 

 •  Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище.

 

 •  Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИКТ.

 

 •  Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището.

 

 •  Ефективно и толерантно педагогическо общуване.

Контакти

Средно училище Васил Левски

Град Дулово, Община Дулово, ул. Кирил и Методий 11
Телефон: 086422274
GSM: 086422467, 086422593, 086422271
Факс: 086422274
Интернет сайт: su-dulovo.com

Галерия

Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски

Още Училища в Община Дулово

Средно училище Васил Левски

Средно училище Васил Левски, Дулово

Средно училище Васил Левски, Дулово е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвест